Azok a magyar állampolgárok, akik a szavazás napján külföldön (nemcsak EU tagállamban) tartózkodnak, leadhatják szavazatukat a Magyar Köztársaság valamelyik nagykövetségén. Ez akkor lehetséges, ha 2009. május 22-éig felvételüket kérik a külképviseleti névjegyzékbe. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől (Polgármesteri Hivatal Okmányiroda, Népesség-nyilvántartó Csoport, Érd, Budai u. 8.). A névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az legkésőbb 2009. május 22-éig megérkezzen a helyi választási irodába. Amennyiben ezt a választópolgár elmulasztja, abban az esetben nem szavazhat külföldön. A külképviseleten nincs mód a külképviseleti névjegyzékbe való utólagos felvételre!

Kérelem a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhez

Külképviseleti szavazás helye és ideje

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol kíván szavazni, a lakóhelye szerinti HVI vezetőjétől igazolást kérhet. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb június 5-én 16.00 óráig lehet kérni. Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az a szavazást megelőző ötödik napon (2009. június 2.) megérkezzen a választási irodához. Igazolás telefaxon és e-mailben NEM KÉRHETő! Az igazolás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, lakcímét, személyi azonosító jelét, és azt a települést, ahol szavazni kíván. Az igazolással csak azon a településen lehet szavazni, amelyet az igazoláson feltüntettek, és csak az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben. Az igazolással történő szavazáshoz nélkülözhetetlenek a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas iratok.

Ha a választópolgár az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti, hogy - az igazolás bevonásával egyidejűleg - vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

Kérelem igazolás kiadásához

Az Európai Unió tagállamának Magyarországon lakóhellyel rendelkező polgárai 2009. április 30. napjáig kérhetik névjegyzékbe vételüket. Ez az Országos Választási Iroda által korábban megküldött kérelem-nyomtatvány benyújtásával kérhető.

 

A névjegyzéket a kifüggesztést követően április 8-átől április 15-én 16.00 óráig lehet megtekinteni a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartó Csoportjánál, és ezen időszakban lehet kifogást benyújtani a névjegyzékből való kihagyás vagy felvétel miatt.

 

A jelölő szervezetek 2009. május 8. előtt kereshetik fel a választópolgárokat ajánlószelvények gyűjtése céljából. Az ajánlás csak akkor érvényes, ha azt a hivatalos ajánlószelvényen, teljes körűen kitöltve, a VÁLASZTÓPOLGÁR ALÁÍRÁSÁVAL ellátva adták le. Az Európa Parlamenti választáson a pártok állítanak listát, így az ajánlószelvényen a támogatott PÁRT TELJES NEVÉT kell feltüntetni. Minden választópolgár szabadon dönt arról, hogy kíván-e ajánlási jogával élni.

 

A választással kapcsolatos bármely kérdéssel megkereshetik a Helyi Választási Irodát, a Választási Információs Szolgálatot a Polgármesteri Hivatalban (Alsó u. 1. II. emelet 209.), illetőleg tájékozódhatnak honlapunkon, illetve a www.valasztas.hu honlapon.

 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA