Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján, legkésőbb 2009. június 5-én 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartó Csoportjánál (Okmányiroda, 2030 Érd, Budai u. 8.) lehet kérni. Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az 2009. június 2-ig megérkezzen a választási irodához. A levélben meg kell jelölni a tartózkodási helyet, ahol a választópolgár szavazni kíván. Az igazolás iránti kérelem-nyomtatvány letölthető a honlapról. Igazolás telefaxon és e-mailben NEM KÉRHETő!

 

IGAZOLÁS kérelem nyomtatvány

 

Az igazolással csak azon a településen lehet szavazni, amelyet az igazoláson feltüntettek, és csak az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben.

 

Az igazolással rendelkező választópolgár a szavazást megelőzően a tartózkodási helye szerinti HVI vezetőjétől, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételét. A választópolgár a szavazás napján a tartózkodási helyén erre kijelölt  szavazókörben az igazolás átadását és a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány bemutatását követően szavazhat.

 

Amennyiben a választópolgár az igazolás kiadását követően meggondolja magát, vagy körülményei úgy alakulnak, hogy mégis a lakóhelyén szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti, hogy – az igazolás bevonásával egyidejűleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

 

 

 

Helyi Választási Iroda