Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

IDőKÖZI helyi szerb nemzetiségi önkormányzati választás

2/2016. (IV.5.) HVB határozat

 2/2016. (IV.5.) HVB

határozat 

A Helyi Választási Bizottság Érd Megyei Jogú Város szerb nemzetiségi önkormányzatának időközi képviselő-választása tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy az 1/2016. (II.22.) HVB határozatával 2016. május 8. napjára kitűzött szerb nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása jelöltek hiányában elmarad, és az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat megszűnik. 

A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapján.

A Helyi Választási Bizottság határozata ellen, a meghozatalát követő három napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, személyesen, levélben, telefaxon (23/522-363) vagy elektronikus levélben (valasztas@erd.hu), jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (1364 Budapest, Pf. 112.), illetékmentes  fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Bizottsághoz (2030 Érd, Alsó u. 1.).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jogorvoslati határidő lejártáig (2016. április 8-án 1600 óráig) a Helyi Választási Bizottsághoz megérkezzen. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. 

Tovább...

1/2016. (II.22.) HVB határozat

A Helyi Választási Bizottság a szerb nemzetiségi időközi képviselő-választás kitűzése tárgyában meghozta a következő 

határozatot: 

A Helyi Választási Bizottság az Érdi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat önfeloszlatás miatt megszűnt három települési nemzetiségi önkormányzati képviselői mandátuma betöltésére az időközi választást 2016. május 8. napjára tűzi ki.

Tovább...