Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján, legkésőbb 2008. március 7-én 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartó Csoportjánál (Okmányiroda, 2030 Érd, Budai u. 8.) lehet kérni. Igazolás ajánlott levélben is kérhető, úgy hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodához. A levélben meg kell jelölni azt a települést, ahol Ön a szavazás napján tartózkodik. Az igazolás iránti kérelem-nyomtatvány letölthető a honlapról.

Az igazolás birtokában Ön  a tartózkodási helye szerinti HVI vezetőjétől, vagy a szavazás napján az erre kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételét.

 

FIGYELEM!!! VÁLTOZÁS!!!

 

A szavazás napján Ön a tartózkodási helyén csak abban a szavazókörben szavazhat, amelyet erre a helyi választási iroda vezetője kijelölt. Erről tartózkodási helyén érdeklődhet, illetve a kijelölt szavazóköröket megtalálja a www.valasztas.hu honlapon.

Érden a 3. számú szavazókörben lesz lehetőség igazolással történő szavazásra. A szavazókör címe: Szakorvosi Rendelőintézet, Érd, Felső u. 39.

 

Amennyiben Ön igazolást kért és kapott, de mégsem utazik el tartózkodási helyére, abban az esetben 2008. március 6-án 16.00 óráig van lehetősége arra, hogy az igazolást visszaadja, és kérje a névjegyzékre való visszavételét. Ezen határidő után, illetve SZAVAZÁS NAPJÁN NINCS LEHETőSÉGE arra, hogy a lakóhelyén (Érden) visszakerüljön a névjegyzékre, és szavazzon.

 

 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA