ÉRTESÍTő

 

Valamennyi választópolgár 2008. február 18. és 22. között névre szóló „Értesítő”-ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről.

Amennyiben ezen határidőig Ön nem kap Értesítőt, a helyi választási irodában – Okmányiroda, Érd, Budai u. 8. (522-300/215 és 227 mellék) – érdeklődjön annak okáról!

FIGYELEM!!! Ha a névjegyzékből kimaradt, haladéktalanul kezdeményezze névjegyzékbe vételét, mert – a jogszabály megváltozása következtében – a szavazás  napján erre már NEM LESZ lehetősége!

 

NÉVJEGYZÉK KÖZSZEMLÉRE TÉTELE


A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 14.§ (1) bekezdésének megfelelően a névjegyzék február 20. és február 27. között megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartó Csoportjánál (Okmányiroda, Érd, Budai u. 8.).

 

A névjegyékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt a közszemlére tétel időtartama alatt (február 20. és 27. között ) lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1.).


 

IGAZOLÁS

 

 

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Az igazolást a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda (HVI) vezetőjétől előzetesen kell kérni.

 

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján, legkésőbb 2008. március 7-én 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartó Csoportjánál (Okmányiroda, 2030 Érd, Budai u. 8.) lehet kérni. Igazolás ajánlott levélben is kérhető, úgy hogy az 2008. március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodához. A levélben meg kell jelölni azt a települést, ahol Ön a szavazás napján tartózkodik. 

 

Az igazolás birtokában Ön  a tartózkodási helye szerinti HVI vezetőjétől, vagy a szavazás napján az erre kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételét.

 

 

FIGYELEM!!! VÁLTOZÁS!!!

 

A szavazás napján Ön a tartózkodási helyén csak abban a szavazókörben szavazhat, amelyet erre a helyi választási iroda vezetője kijelölt. Erről tartózkodási helyén érdeklődhet.

Érden a 3. számú szavazókörben lesz lehetőség igazolással történő szavazásra. A szavazókör címe: Szakorvosi Rendelőintézet, Érd, Felső u. 39.

 

Amennyiben Ön igazolást kért és kapott, de mégsemutazik el tartózkodási helyére, abban az esetben 2008. március 6-án 16.00 óráig van lehetősége arra, hogy az igazolást visszaadja, és kérje a névjegyzékre való visszavételét. Ezen határidő után, illetve SZAVAZÁS NAPJÁN NINCS LEHETőSÉGE arra, hogy a lakóhelyén (Érden) visszakerüljön a névjegyzékre, és szavazzon.

Az igazolás kiadásához a kérelem-nyomtatvány letölthető. 

 

KÜLKÉPVISELETI SZAVAZÁS

 

 

Ha a népszavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe való vételét 2008. február 22-ig kérheti – személyesen vagy meghatalmazottja útján – a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az legkésőbb 2008. február 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába. 

 

Kérjük, hogy – a határidők egyezése miatt – NE VÁRJA MEG az „Értesítő” kézbesítését!

Kérelemnyomtatvány igényelhető a helyi választási irodán, vagy letölthető a www.valasztas.hu honlapról, illetve innen. A honlapokon tájékozódhat arról is, mely országok mely településein van lehetőség a szavazásra.

A külképviseleteken 2008. március 9-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen március 8-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között történik a szavazás.

 

A SZAVAZÁSHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK

 

Az országos népszavazáson Ön csak ÉRVÉNYES okmányokkal szavazhat! Ezek lehetnek:

- a lakcímet tartalmazó (régi) személyi igazolvány, vagy

- lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány, vagy

- lakcímigazolvány ÉS útlevél, vagy

- lakcímigazolvány ÉS 2001. január 1-jét követően kiállított   (kártya formátumú) vezetői engedély (jogosítvány).

 

Ha a régi típusú személyi igazolvány tulajdonosa 2000. január 1. óta új lakcímet létesített, a régi típusú igazolvány mellett be kell mutatnia a lakcímigazolványt is.

A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes személyi igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételi elismervénye is.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben lakóhelye nincs és csak tartózkodási hellyel (ideiglenes lakcím) rendelkezik, ellenőrizze lakcímigazolványa érvényességi dátumát. Amennyiben a kártya 2008. március 9. előtt lejár, és azt az Okmányiroda Népesség-nyilvántartó Csoportjánál (Érd, Budai u. 8.) nem újítja meg, nem vehet részt a népszavazáson

 

Kérjük, időben ellenőrizze igazolványainak érvényességét !

 

 

MOZGÓURNA

 

Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat.

 

FIGYELEM!!! A korábbiaktól eltérően mozgóurna csak írásban kérhető! A mozgóurnára vonatkozó kérelmet a mozgásában gátolt választópolgárnak kell aláírnia,

de azt természetesen nem kell személyesen eljuttatnia a helyi választási irodához. Ezt megteheti postán vagy megbízottja által. 

 

 

Ha további információra van szüksége

 

népszavazással kapcsolatos információkat a  www.valasztas.hu.internetes oldalon találhat, illetve tájékoztatásért a helyi választási irodához fordulhat:

 

Helyi Választási Iroda:

Érd, Alsó u. 1. II. emelet 209.

Levélcím: 2031 Érd, Postafiók 31.

Telefonszám: 23/522-327; 23/522-374

E-mail: valinfo@erd.hu

 

 

 

Helyi Választási Iroda