A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától. 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján a lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) l6 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Helyi Választási Irodán. 

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, személyesen, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját (az adatok pontos kitöltésével). Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát, a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. 

Kérelem letöltése 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Helyi Választási Irodához kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig. 

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

 

A személyazonosság igazolására alkalmas:

-          magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)

-          magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány

-          magyar hatóság által kiállított vezetői engedély

-          magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél. 

 

A személyi azonosító igazolására alkalmas: 

-          személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

-          hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről 

 

A lakcím igazolására alkalmas: 

-  lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-  régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza. 

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható. 

Választási Iroda