TERVEZETT NAPIREND:

1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

2. Jelöltes sorrendjének sorsolása a szavazólapra