NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat T. Mészáros András által benyújtott kifogás elbírálására