Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

ORSZÁGGYűLÉSI VÁLASZTÁS - 2010.

Szavazatszámláló bizottságokba tagok jelentkezését várjuk

2018. okt. 10.

Tisztelt Választópolgárok!

 

A Köztársasági Elnök 2010. április 11-ére kitűzött kétfordulós országgyűlési, valamint az őszi önkormányzati választások alkalmából a Helyi Választási Iroda várja azok jelentkezését, akik részt vennének a Szavazatszámláló Bizottságok munkájában, mint választott tagok vagy póttagok és az alábbi választókerületben lakcímmel rendelkeznek:

1. választókerület –  1.-2.-3-as szavazókörök

 

Bojtár u.

Hősök tere

Judit u.

Borona u.

Ildikó u.

Juhász u.

Csordás u.

Ilona u. 94›106 páros

Júlia u. 45›107folyamatos

Csősz u.

Iskola köz

Jusztina u.

Dózsa György u.

Járom u.

Kakukkhegyi u.

Eke köz

Johanna u.

Kálvária u.

Gereblye u.

Jolán u. 37 –55/B páratlan

Kantár köz

Gulyás u.

Jolán u. 59›folyamatos;

Kapa köz

Hosszú u.

József Attila u.

Kastély u.

Kasza köz

Meredek u.

Szent Mihály tér

Kengyel köz

Molnár u. páros

Tárcsa köz

Kerék u.

Nyereg köz

Temető u.

Kerülő u.

Nyúl u.

Zártkert

Keskeny u.

Pásztor köz

 

Kocsi köz

Római út 13›páratlan

 

Kondás u.

Római út 14-32 páros

 

Krisztina u.

Sugár út

 

Mély út

Szapáry u.

 

Arató u.

Felső u. 112 150/1páros

Hamzsabég tér

Csónak u.

Fő u.

Kötél köz

Felső u. 107-161 páratlan

Gátőrház

Külső Római út

Alsó u. páros

Gizella u.

Izabella u.

Budai út 2-6 páros

Ida u.

Janka u.

Ercsi út 2-32 páros

Ilona u. 2-90 páros

Jegyző u. 1-13 páratlan

Ercsi út páratlan

Ilona u. páratlan

Jegyző u. 2-20 páros

Felső u. 1-105 páratlan

Irén u.

Jolán köz

Felső u. 2-110 páros

Irma u.

Jolán u. 3-35/b páratlan

Mecset u.

Római út 2-12 páros

Teréz u. 2-10 páros

Molnár u. páratlan

Szántó u.

Vető u.

Római út 1/A-11 páratlan

Széles u.

 

Jolán u. 4-58  páros

Kornélia u. 2-4/B páros

 

Júlia u. 5-31;

Könyvelő u.

 

Karolina u.

Szabadság tér

 

Katalin u.

Teréz u. 1-7/3. páratlan

 

Kinga u.

Velencei út 1-17 páratlan

 

Klára köz

 

 

 

 

8. sz. választókerület  -  22.-23-24-es szavazókörök

 

Apály u.

Berettyó u.

Budafoki út páratlan

Aranyos u.

Berezna u.

Csele u.

Árva u.

Bodrog u.

Dráva u.

Barca u.

Budafoki út 6 ;6/B-8 páros

Duna u. 1-25 folyamatos

Béga u.

Budafoki út 12-60 páros

Galga u.

Dagály u.

Lapály u.

Meder u.

Körönd

Latorca u.

Morva u.

Laborc u.

Lendva u.

Mura u.

Lajta u.

Marcal u.

Nádas u.

Láp u.

Maros u.

Néra u.

Csermely u.

Talabor u. 1-61/A páratlan

Terasz u.

Ér u.

Talabor u. 28/A-50 páros

Tétényi u.

Forrás tér

Tállya u. 5›11 páratlan

Topoly u.

Patak u.

Tállya u. 6›12/B páros

Túr u.

Sás u. páratlan

Temes u.

Túróc u.

Garam u.

Ipoly u.

Száva u.

Hanság u.

Kapos u.

Tisza u.

Hernád u.

Kerka u.

 

Homoród u.

Kőrös u.

 

Hortobágy u.

Küküllő u.

 

Nyárád u.

Sárd u. 33-119 páratlan

 

Nyitra u.

Sás u. 2-8 páros

 

Olt u.

Talabor u. 2-26 páros

 

Ondava u.

Tállya u. 16-18 páros

 

Sárd u. 16-70 páros

 

 

Visó u.

Zsilip u.

 

Zagyva u.

Zsitva u.

 

Zala u.

Zuhatag u.

 

Zápor u.

 

 

Zsil u.

 

 

 

A szavazatszámláló bizottságok feladata elsősorban a választási eredmény megállapítása, továbbá a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

 

Bizottsági tag lehet minden nagykorú magyar állampolgár, akinek választójoga van, aki érdi választókerületben lakcímmel rendelkezik.

 

A szavazatszámláló bizottságnak nem lehet tagja:

- a köztársasági elnök, állami vezető, államigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője;

- jelölő szervezet tagja,

- akinek hozzátartozója a Pest Megyei Területi Választási Bizottság, illetve az Országos Választási Bizottság tagja

A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző javaslatára a Közgyűlés választja meg.

Aki az ismertetett feltételek alapján részt szeretne venni a szavazás lebonyolításában, kérjük 2010. március 1-éig jelentkezzen a Választási Iroda munkatársainál (Érd, Alsó u. 1. II. 209.; Tel.: 522-300/200

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérem, hogy az alábbi telefonszámokon érdeklődjön:

522-300/200-as mellék, Gyimesi Gabriella; vagy

522-300/201-es mellék, Horváth Andrea 

 

VÁLASZTÁSI IRODA

Tovább...

Kijelölt szavazókörök közzététele

2018. okt. 10.

Tisztelt Választópolgárok!

 

Az országgyűlési képviselők 2010. április 11-ei választásán

 

az igazolással szavazók, továbbá

 

a települési szintű lakcímmel rendelkezők

 

 

részére a Helyi Választási Iroda vezetője a

 

3. szavazókört jelölte ki.

 

A szavazóhelyiség címe: Szakorvosi Rendelőintézet - az Alsó utca felől 

Tovább...

F E L H Í V Á S

2018. okt. 10.

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

A Köztársasági Elnök 2010. április 11-ére kitűzött kétfordulós országgyűlési, valamint az őszi önkormányzati választások alkalmából a Helyi Választási Iroda várja azok jelentkezését, akik részt vennének a Szavazatszámláló Bizottságok munkájában, mint választott tagok vagy póttagok.

 

A szavazatszámláló bizottságok feladata elsősorban a választási eredmény megállapítása, továbbá a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

Tovább...