Az ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját (melyet a lakcímkártya tartalmaz), az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet(ek) nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgárnak saját kezűleg kell aláírni.

Jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő szervezet képviselője részére történő átadásával lehet. Az ajánlás nem vonható vissza.

Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni.

Nem gyűjthető ajánlószelvény:

- munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,

- a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,

- tömegközlekedési eszközön,

- állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Érvénytelen az ajánlás, ha a választópolgár ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy több jelöltet is ajánlott; továbbá ha azt nem a hivatalos ajánlószelvényen adták le, vagy nem szabályosan töltötték ki az ajánlószelvényt.

Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) az ajánlószelvényeket ellenőrzi.

 

Az ajánlásért az ajánlónak, vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos!