TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZOLÁSSAL TÖRTÉNő SZAVAZÁSRÓL

2018. okt. 10.

A 2010. április 11-ei országgyűlési képviselő-választáson lehetőség van

igazolással történő szavazásra.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakhelyétől távol kíván szavazni, a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda (HVI) vezetőjétől kizárólag az első fordulót megelőzően kérhet igazolást. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartó Csoportjánál (Okmányiroda, 2030 Érd, Budai u. 8.), ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2010. április 6-áig megérkezzen a választási irodához.

 

A választópolgár az igazolást MINDKÉT FORDULÓRA ugyanazon a nyomtatványon kapja meg. Az igazolás iránti kérelem-nyomtatvány letölthető a honlapról (letöltés).

Igazolás telefaxon és e-mailben NEM KÉRHETő!

 

Az a választópolgár, aki igazolást kapott, 2010. április 8-án 16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti névjegyzékre történő visszavételét, az igazolás egyidejű leadásával. A választópolgár ezt egy alkalommal teheti meg.

 

Az igazolással csak azon a településen lehet szavazni, amelyet az igazoláson feltüntettek, és csak az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben.

 

A választópolgár a választást megelőzően azon a településen, ahol a választás napján tartózkodik, a helyi választási iroda vezetőjénél kérheti felvételét az erre kijelölt szavazókör névjegyzékébe az igazolás leadásával. A szavazás napján az erre kijelölt szavazatszámláló bizottság veszi fel a névjegyzékbe a választópolgárt.

Tovább...