A Pest Megyei 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2010. évi országgyűlési képviselők választásának egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát jóváhagyja.

Jelen határozat ellen a döntést követő napon a Területi Választási Bizottságnak címzett, de a 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (2030 Érd, Alsó u. 1.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

I N D O K O L Á S

 

A választási bizottság az egyéni választókerületi szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 90/A. § (2) bekezdésének b) pontja alapján megvizsgálta, és a melléklet szerint jóváhagyta.

 

A jogorvoslati kérelem alapja a törvény 80. § (3) bekezdése.

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a törvény 79. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

 

Érd, 2010. március 26. 

 

                                                                                                     Dr. Csigi Zsolt         

                                                                                              a 8. számú OEVB elnöke