A 8. számú Országgyűlési Egyéni VálasztókerületiVálasztási Bizottság – 2010. március 26-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (2) bekezdésének c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva M. I. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában egyhangúlag meghozta a következő

 

határozatot:

 

A 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a „Narancsvidék” című kiadvány terjesztője, a Magyar Szocialista Párt Százhalombattai helyi szervezete, jogszabálysértő kiadvány terjesztése miatt megsértette a Ve. 3. § a) és d) pontjában rögzített a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

Az Országos Választási Bizottság eltiltja a Magyar Szocialista Párt Százhalombattai helyi szervezetét a kiadvány további terjesztésétől.

Jelen határozat ellen a döntéstől számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottságnak címzett, de a 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (2030 Érd, Alsó u. 1.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

 

A beadványozó 2010. március 24-én kifogást nyújtott be a 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz a Ve. 3. § a) és d) pontjaiban rögzített a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének megsértése miatt. Beadványában leírta, hogy személyesen észlelte, hogy 2010. március 20 és 21-én Százhalombatta egész területén a „Narancsvidék” című kiadványt terjesztik. A terjesztő a kérdésére elmondta, hogy a Magyar Szocialista Párt Százhalombattai helyi szervezete bízta meg a feladattal. A beadványozó megjelölte beadványában a terjesztő nevét és elérhetőségét. A beadványozó utalt az Országos Választási Bizottság hasonló tárgykörben hozott határozatára, és csatolt a beadványához egy példányt a kiadványból.

 

A kifogás az alábbiak miatt alapos.

 

A 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megállapította, hogy az 186/2010. számú határozatában foglalt kiadvány megegyezik a beadványozó által kifogásolt sajtótermékkel. Az Országos Választási Bizottság fenti határozatában megállapította, hogy a kifogásolt kiadvány sérti a Ve. 42.§ (1) bekezdését és a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 16. § (1) bekezdését, mivel nem tartalmazta a sajtótermék az impresszumot. A Bizottság megkereste telefonon a beadványozó által megjelölt terjesztőt, aki megerősítette, hogy a Magyar Szocialista Párt Százhalombattai helyi szervezete bízta meg a feladattal. Figyelemmel arra, hogy olyan bizonyíték, amely beadványozó állítását kétségbe vonta volna az eljárása során nem merült fel, a Bizottság megállapította, hogy a jogsértő módon előállított kiadvány terjesztésével a Magyar Szocialista Párt Százhalombattai helyi szervezete megsértette a Ve. 3. § a) és d) pontjaiban rögzített a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, és eltiltotta az elkövetőt a további jogszabálysértéstől. 

A Bizottság úgy döntött, hogy jelen határozatáról értesíti a beadványozón kívül a Magyar Szocialista Párt Százhalombattai helyi szervezetét is.

A határozat a Ve. 3. § a) és d) pontjain, a 78. § (1) bekezdés a) és b) pontjain foglaltakon, az Országos Választási Bizottság 186/2010. számú határozatán, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

 

Érd, 2010. március 26.

                                                                                                

                                                                                                     Dr. Csigi Zsolt          

                                                                                            a 8. számú OEVB elnöke