Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát.

Ezért vigye magával a szavazáskor az alábbi igazolványok valamelyikét:

a) lakcímet tartalmazó érvényes régi típusú személyi igazolvány;

b) érvényes (kártya formátumú) személyazonosító igazolvány, vagy  útlevél, vagy (kártya formátumú) vezetői engedély és ezek mellett érvényes lakcímigazolvány.

 

Amennyiben Ön a közelmúltban házasságot kötött, és ezzel együtt nevet is változtatott – de okmányait még nem cserélte ki –, a szavazáshoz vigye magával a házassági anyakönyvi kivonatát, mert a névjegyzéken már a házas neve fog szerepelni.

 

Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az "Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz" megnevezésű nyomtatványt is magával kell vinnie az igazolással történő szavazásra kijelölt szavazókörbe. A kijelölt szavazókörökről a www.valasztas.hu oldalon tájékozódhat. Városunkban igazolással a Szakorvosi Rendelőintézetben található 3. szavazókörben lehet szavazni.

 

Kérjük, hogy az Értesítőt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.

 

Miután személyazonosságát és választási jogosultságát igazolta, megkapja az Ön jelenlétében lepecsételt egyéni választókerületi és a területi listás szavazólapot, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.

 

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve melletti, alatti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+) vagy (×).

 

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

 

A szavazóhelyiségben Ön csak szavazata leadásának időtartama alatt tartózkodhat.

 

Előfordulhat, hogy a szavazóhelyiségből kifelé menet közvélemény-kutatók állítják meg, kérdéseikre a válaszadás önkéntességen alapul.

 

Választási Iroda