2/2010. (VII. 12.) HVI vezető

 

h a t á r o z a t

 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán Érd Megyei Jogú Városban a megszerezhető mandátumok számát az alábbiak szerint állapítom meg:

 

12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum.

 

Jelen határozat ellen a közzétételtől számított 2 napon belül a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) benyújtott kifogással lehet élni

 

I N D O K O L Á S

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 5. § (2) bekezdés c) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztható tagjainak száma: 17 fő.

 

Érd Megyei Jogú Város lakosságszáma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala közlése szerint a 2010. január 1-i állapotnak megfelelően: 63.792 fő.

 

Az Övjt. értelmében 75 000 lakosig 12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum, összesen 17 képviselő választható.

 

A határozat közzétételének módja: Érd Megyei Jogú Város hirdetőtábláján történő közzététel, a Város honlapján való nyilvánosságra hozatal.

 

A határozat alapja az Övjt. 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatáskörömet az Övjt. 24. § (2) bekezdése biztosítja.

 

A jogorvoslati jogot a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 102. § (3) bekezdése biztosítja. A kifogás benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a Ve. 77. §-a tartalmazza.

 

 

Érd, 2010. július 12.

 

 

 

 

                                                                                                             Dr. Szabolcs Mária

                                                                                                                      HVI vezető