3/2010. (VII.12.) HVI vezető

h a t á r o z a t

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán Érd Megyei Jogú Városban az egyéni választókerületek sorszámát és területét az alábbiak szerint állapítom meg: 

I. vk.: 1-4. szavazókörök területe:        Hintó u. – Magasparti u. – Hármashatárhegyi u. –

Lakosságszám: 4279                           Mély u. – Júlia u. – Izabella u. – Kornélia u. – Alsó u. – Edit u. – Budafoki út

 

II. vk.: 5-8. szavazókörök:                   Izabella u. – Kornélia u. – Alsó u. – Budai út –

Lakosságszám: 4537                           Velencei u. - Fehérvári út – Sas u. – Páva u. - Tóni csapás – Ercsi út

 

III. vk.: 9-12. szavazókörök:                Fehérvári út – Zámori út – Vadlúd u. - Hattyú u. –

Lakosságszám: 4138                           Vöcsök u. - Bibic u. – Deák F. u. - Gárdonyi G. u.

 

IV. vk.: 13-16. szavazókörök:             Nóra u. – Diósdi út – Budai út – Velencei u. –

Lakosságszám: 4298                           Felső vasút - Szent István u. – Gárdonyi G. u. –

Kelemen u. – Hunor u. – Gellért u. – Riminyáki u. – Diósdi út – Natália u. – Melánia .u.

 

V. vk.: 17-20. szavazókörök:               Budafoki út – Edit u. – Alsó u. – Budai út – Diósdi út –

Lakosságszám: 4508                           Nóra u. - Melánia u. – Natália u. – Diósdi út – Rebarbara u. – Szegfű u. – Felső vasút – Topoly u. – Tállya u. – Talabor u. – Olt u. – Alsó Vasút

 

VI. vk.: 21-24. szavazókörök:             Alsó vasút – Tétényi út – Muskátli u. – Ligetszépe u. –

Lakosságszám: 4276                           Árvalányhaj u. – Borostyán u. – Csormolya u. –

Estike u. – Gledicsia u. – Ürmös u. – Tárnoki u. –

Fürdő u. – Diósdi út – Rebarbara u. – Szegfű u. –

Felső vasút – Túr u. – Talabor u. – Nyitra u.

 

VII. vk.: 25-28. szavazókörök:            Kőszegi u. – Bihari u. – Bajcsy Zs. út – Riminyáki út –

Lakosságszám: 4516                           Gellért u. – Hunor u. – Kelemen u. - Damjanich u.

 

VIII. vk.: 29-32. szavazókörök:           Diósdi út – Riminyáki u. – Bajcsy Zs. u. – Leányka u.

Lakosságszám: 4337                           Ürmös u. – Tárnoki út – Fürdő u.

 

IX. vk.: 33-36. szavazókörök: Bihari u. – Kőszegi u. - Tárnoki út – Kolozsvári u. – Lakosságszám: 4282                              Hegyalja u. – Kőhalmi u. – M7 autópálya – Szendrői u.

Dévai u. – Ribizke u. – Szilfa u. – Bajcsy Zs. út

 

 

 

X. vk.: 37-40. szavazókörök:              Ürmös u. – Leányka u. – Bajcsy Zs. út – Avar u. –

Lakosságszám: 4237                           Cseresznyefa u. – Eperfa u. – Alsóerdősor u. –

                                                           Mahagóni u. – Felsővölgyi u. Bazsarózsa u. –

                                                           Borostyán u. – Csormolya u. – Estike u. – Gledicsia u.

 

XI. vk.: 41-44. szavazókörök: Avar u. – Szilfa u. – Ribizke u. – Dévai u. – Szendrő u. –

Lakosságszám: 4239                           M7 autópálya – Iparos u. – Kőműves u. – Tetőfedő u. –

                                                           Felsővölgyi u.  – Mahagóni u. – Eperfa u. –

                                                           Cseresznyefa u.

 

XII. vk.: 45-48. szavazókörök:            Kőműves u. – Iparos u. – M7 autópálya – Ötvös u. –

Lakosságszám: 4044                           Tetőfedő u.

 

A választókerületi térkép a határozat mellékletét képezi.

 

Jelen határozat ellen a közzétételtől számított 2 napon belül a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (1052 Budapest, Városház u. 5-7.) benyújtott kifogással lehet élni

 

 

I N D O K O LÁ S

 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 24. § (3) bekezdése kimondja, hogy a választási iroda vezetője e törvény hatálybalépését követő harminc napon belül megállapítja az egyéni választókerületek sorszámát és területét. A törvény 2010. június 14. napján lépett hatályba.

 

Az egyéni választókerületek számának megállapítására az Övjt.-ben foglaltaknak megfelelően került sor. A jogszabályváltozás miatt a korábbi 16 egyéni választókerületből 12 egyéni választókerületet kellett kialakítani. Az új választókerületi határokat úgy alakítottam ki, hogy – tekintettel arra, hogy a legkisebb lakosságszám 4044 fő, míg a legnagyobb 4516 fő – választókerületenként a lakosság száma megközelítőleg azonosnak tekinthető. A választókerületek kialakításánál a történelmi, földrajzi szempontokat és egyéb helyi sajátosságokat vettem figyelembe.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

A határozat közzétételének módja: Érd Megyei Jogú Város hirdetőtábláján történő közzététel, és a Város honlapján való nyilvánosságra hozatal.

 

A határozat alapja az Övjt. 5. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény ( a továbbiakban: Ve. ) 9. § (1) bekezdése, hatáskörömet az Övjt. 24. § (3) bekezdése biztosítja.. A jogorvoslati jog a Ve. 102. §. (3) bekezdésén alapul. A kifogás benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a Ve. 77. §-a tartalmazza.

 

 Érd, 2010. július 12.

 

 

 

 

                                                                                                              Dr. Szabolcs Mária

                                                                                                                      HVI vezető