A Helyi Választási Bizottság a 2006. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának 16. számú egyéni választókerületi szavazólapjának adattartalmát elutasítja.

 

 Jelen határozat ellen a döntést követő napon a Területi Választási Bizottságnak címzett, de a Helyi Választási Bizottsághoz (2030 Érd, Alsó u. 1.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezésnek tartalmaznia kell a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 80. § (4) bekezdésében foglaltakat.

 

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő napon 16 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

 

 

 

I N D O K O L Á S

 

 

 

A Helyi Választási Bizottság az egyéni választókerületi szavazólap adattartalmát a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdésének c) pontja alapján megvizsgálta, megállapította, hogy az egyéni választókerületi szavazólap ábécé sorrendben tartalmazza a jelöltek hivatalosan használt családi és utónevét, a jelölő szervezet(ek) nevét, - a jelölő szervezet kérésére annak rövidítését is.

 A Helyi Választási Bizottság a szavazólapot nem fogadta el az alábbi miatt:

-         Nyomdai hiba: a magyarázó szövegben – „A jelöltre szavazni …. Stb.” – a két sor felcserélve szerepel.

 Fentiek alapján a Bizottság az 16. számú egyéni választókerület szavazólapjának adattartalmát elutasította.

 A határozat alapja a 96. § (4) bekezdése, a 105./A. § (2) bekezdés c) pontja, a jogorvoslati kérelem alapja a törvény 80. § (1), (3), (4), (5), és (6) bekezdései.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a törvény 79. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

 Érd, 2006. szeptember 16. 

Karlovszky Mária

elnök