A választópolgár csak abban az esetben szavazhat igazolással tartózkodási helyén, ha azt legkésőbb a választás kitűzését megelőző napig (2006. július 10.) létesítette, illetve, ha tartózkodási helye legalább a választás napjáig érvényes.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján, legkésőbb 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Népesség-nyilvántartó Csoportjánál (Okmányiroda, 2030 Érd, Budai u. 8.), Igazolás ajánlott levélben is kérhető, úgy hogy az 2006. szeptember 26-ig megérkezzen a választási irodához. A levélben meg kell jelölni a tartózkodási helyet, ahol a választópolgár szavazni kíván. Az igazolás iránti kérelem-nyomtatvány letölthető a honlapról.

Az igazolással rendelkező választópolgár a tartózkodási helye szerinti HVI vezetőjétől, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételét. A választópolgár a szavazás napján a tartózkodási helye szerinti szavazókörben az igazolás átadását és a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány bemutatását követően szavazhat.

Helyi Választási Iroda