A polgármester ajánlására szolgáló szelvény rózsaszínű, míg a választókerületi képviselő ajánlására szolgáló szelvény sárga.

Jelöltet ajánlani 2006. szeptember 8-áig lehet. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöltajánlás a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki sem kötelezhető. A választási törvény szerint a választópolgár csak egy jelöltet támogathat, kizárólag abban a választókerületben, illetve polgármester-jelölt ajánlása esetén azon a településen, ahol lakóhelye van. Aki több jelöltet, vagy aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Érvénytelen továbbá az az ajánlás, melyet nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le, nem megfelelően kitöltött ajánlószelvényen adtak le, illetve amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

A támogatni kívánt jelölt, továbbá a jelölő szervezet - közös jelölés esetén a jelölő szervezetek - nevét, valamint a jelöltet ajánló nevét, lakcímét, személyi azonosító jelét (személyi szám) a megfelelő helyre kell beírni. és saját kezű aláírással ellátni.
A személyi azonosító jelet a lakcímkártya tartalmazza. A lakcímkártyával nem rendelkező választópolgárok ezzel kapcsolatban személyesen az Okmányiroda Népesség-nyilvántartó Csoportjánál érdeklődhetnek, a Budai u. 8. szám alatt.

Ha a választópolgár független jelöltet kíván támogatni, a jelölő szervezet neve helyett a "független jelölt" meghatározást kell feltüntetni.

Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül - az alább felsorolt kivétellel - bárhol lehet gyűjteni.

Nem gyűjthető ajánlószelvény:

  • munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
  • fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

 

Felhívjuk minden választópolgár illetve jelölő szervezet figyelmét, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerint az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni, vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.

Az ajánlószelvény elvesztése, megsemmisülése vagy elrontása esetén újat az Okmányiroda Népesség-nyilvántartó Csoportjánál lehet igényelni.

Helyi Választási Iroda