A választási bizottságok megbízott tagjait a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 25. § (2) bekezdésének megfelelően a választást megelőző 9. napig kell bejelenteni. A 2006. október 1-jei önkormányzati képviselő-választás delegálási határideje:

2006. szeptember 22-én 16.00 óra

A Helyi Választási Bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni.

Választási bizottságba nem bízható(k) meg (összeférhetetlenség miatt):

  • a köztársasági elnök, állami vezető, a közigazgatási hivatal vezetője, a képviselő, a megyei közgyűlés elnöke, a polgármester, a jegyző, a főjegyző, a választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint a jelölt.
  • egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek, olyan választási bizottságokba, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek.

 

A megbízott tagok bejelenthetők a Helyi Választási Irodán (2030 Érd, Alsó u.1.), részletes tájékoztatást az iroda munkatársai a 06-23-522-327-es, a 06-23-522-374-es telefonszámon vagy személyesen adnak.

Helyi Választási Iroda