Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.

 Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát, és azt, hogy lakóhelye illetve tartózkodási helye a szavazókör területén van-e.

Ezért vigye magával a szavazáskor az alábbi igazolványok valamelyikét:

a) lakcímet tartalmazó érvényes régi típusú személyi igazolvány;

b) érvényes személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú),

és

érvényes lakcímigazolvány.

 Ha Önnek az állandó lakóhelye mellett Érden bejelentett tartózkodási helye van, és itt kíván szavazni, akkor az "Igazolás tartózkodási helyen történő szavazáshoz" megnevezésű nyomtatványt is magával kell vinnie a szavazókörbe.

Kérjük, hogy az Értesítőt (kopogtató cédulát) a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával.

Miután személyazonosságát és választási jogosultságát igazolta, megkapja az Ön jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X).

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Helyi Választási Iroda