Választókerületek:
1. sz. választókerület   1. szavazókör: II. Lajos Általános Iskola, Fő u. 40-42.
2. szavazókör: 8. sz. Óvoda, Fő u. 12.
3. szavazókör: Szakorvosi Rendelő, Felső u. 39.
 
2. sz. választókerület   4. szavazókör: Bolyai János Általános Iskola Érd, Erzsébet u. 30.
5. szavazókör: Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9.
6. szavazókör: Bolyai János Általános Iskola Érd, Erzsébet u. 30.
 
5. sz. választókerület   13. szavazókör: Móra Ferenc Ált. Isk., Holló tér 1.
 
    25. szavazókör: Széchenyi István Ált.Isk. Érd, Diósdi út 95-101.
26. szavazókör: Kincses Óvoda Tagóvodája Érd, Riminyáki út 17.
27. szavazókör: Napsugár Óvoda Érd, Tárnoki út 58-62.
 
16. sz. választókerület   46. szavazókör: Lőtér Étterem Érd, Esztergályos u. 21/B.
47. szavazókör: 7.sz. Óvoda Érd, Bem tér 1.
48. szavazókör: Teleki Sámuel Általános Iskola Érd, Törökbálinti út 1-3.

A szavazatszámláló bizottságok feladata elsősorban a választási eredmény megállapítása, továbbá a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.

Bizottsági tag lehet minden nagykorú magyar állampolgár, akinek választójoga van, és a választókerületben lakcímmel rendelkezik.

A szavazatszámláló bizottságnak nem lehet tagja:

  • a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője;

  • választókerületben induló jelölt;

  • jelölő szervezet tagja, jelölt hozzátartozója.

A szavazatszámláló bizottság választott tagját a jegyző javaslatára a Képviselő-testület választja meg.

Aki az ismertetett feltételeknek megfelel és a megjelölt választókerületek valamelyikében lakóhellyel rendelkezik, kérjük 2006. augusztus 29-én (kedd) 16.00 óráig jelentkezzen a Választási Iroda munkatársainál (Érd, Alsó u.1. II. 209.; Tel.: 522-374; 522-300/200 mell.

A szavazókör sorszámát megtalálják a kipostázott választási értesítőn!

Örömmel fogadjuk és várjuk más választókerületekben lakók jelentkezését is póttagnak, hiszen a választás során rendkívül fontos és jelentős részvételük!

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérem, hogy az alábbi telefonszámokon érdeklődjön: 522-374; 522-300/200-as mellék (Gyimesi Gabriella)

Helyi Választási Iroda