JELÖLTAJÁNLÁS, KAMPÁNY, DELEGÁLÁS

 

Jelöltet csak az a választópolgár ajánlhat, akinek lakcíme a választókerületben van.

 

Választókerület:
• a polgármester választása, illetve a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település települési önkormányzati képviselőinek választása tekintetében a teljes település,

• a 10 000-nél több lakosú település települési önkormányzati képviselőinek egyéni választókerületi választása tekintetében az e célra kialakított választókerület (egy településen belül több).

 

Ajánlást gyűjteni augusztus 25-től szeptember 8-ig lehet. Az ajánlóíveket legkorábban augusztus 25-én lehet átvenni a Helyi Választási Irodától. Az ajánlóívek iránti igénylést az A4 jelű, „ajánlóív igénylése” megnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

 

Hasonlóan az országgyűlési, ill. európai parlamenti választáshoz, egy választópolgár akár több jelöltet is ajánlhat (de egy jelöltet csak egyszer). Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánló választópolgár teljes családi és utónevét, személyi azonosítóját, pontos lakcímét, anyja „leánykori” nevét és saját kezű aláírását. Az ajánlóíven szerepelnie kell az ajánlást gyűjtő nevének és aláírásának is.

 

Az önkormányzati választáson jelölő szervezetek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szerint bejegyzett pártok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint bejegyzett társadalmi szervezetek.

 

A jelölő szervezeteket a Területi Választási Bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál kell bejelenteni, a bizottság a feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet nyilvántartásba veszi.

 

Polgármesterjelölt az lesz, akit legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt a korábbi választásokhoz hasonlóan az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott.

 

A jelöléshez választókerületenként szükséges ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője közleményben határozta meg.

 

 

A polgármester-jelölteket és az egyéni választókerületi jelölteket a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A jelölteket az E2 jelű, „Egyéni jelölt bejelentése” megnevezésű nyomtatványon kell bejelenteni, legkésőbb szeptember 8-án, 16.00 óráig.

 

A jelölteknek, jelölő szervezeteknek valamennyi átvett ajánlóívet le kell adnia a Választási Irodán. A bírság összege minden – határidőben be nem nyújtott – ajánlóív után 10 000 forint. A legkésőbb a határidő elteltét követő napon 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után nem szabható ki bírság.

 

A 10 ezernél több lakosú településen, így városunkban is, a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz.

A választópolgár csak egy egyéni választókerületi jelöltre szavazhat. A kompenzációs listák a töredékszavazatok arányában kapnak mandátumot.

 

Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma városunkban:
12 egyéni választókerületi és 5 kompenzációs listás mandátum.

 

Listaállítás

 

Kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állított.

 

A kompenzációs listákat a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A kompenzációs listát az L7 jelű, „Lista bejelentése” megnevezésű, valamint az SZ4 jelű nyomtatványokon kell bejelenteni, legkésőbb szeptember 8-án 16.00 óráig.

 

Kampány

 

A hivatalos kampány augusztus 23-án kezdődik és a szavazás napján (október 12.) 19 óráig tart. Kampánycsend az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan nem lesz.

 

 

Delegálás

 

Az önkormányzati választáson az alábbi választási bizottságok működnek:
• szavazatszámláló bizottság,
• helyi választási bizottság,
• területi választási bizottság,
• Nemzeti Választási Bizottság.

 

A választási bizottságok választott, és a jelöltet állító jelölő szervezetek, illetve a független jelölt által megbízott/delegált tagokból állnak. A delegált tagoknak nem kell az adott település vagy választókerület lakosainak lenniük.

 

A jelöltek, jelölő szervezetek az önkormányzati képviselők választása során nem részesülnek kampánycélú költségvetési támogatásban.