NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Kompenzációs lista eredményének megállapítása