A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

 

Szavazási segítség

 

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

· Braille-írással készült értesítő megküldése,

· könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,

· Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,

· akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

 

A Braille-írással készült segítség kérelem benyújtási határideje 2014. október 3.

 

A választás kitűzése után mozgóurnát kérhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt korlátozva vannak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

 

Mozgóurnát október 10-én 16 óráig a helyi választási irodától, a szavazás napján (október12-én 15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Mozgóurnát személyesen (a polgármesteri hivatalokban működő választási irodákban), levélben, illetve online lehet igényelni. A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanabban szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik.

 

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 

Szavazás

 

Érvényesen csak egy szavazatot lehet leadni. Szavazni két, egymást metsző vonallal lehet (pl. X vagy +).

 

A szavazat akkor is érvényes, ha a szavazólapokat a választópolgár boríték nélkül dobta be az urnába.

 

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, az választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától.

Átjelentkezni október 10-én 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig) létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

 

Az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást.

 

Helyi választási Iroda