A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 29/B § (3) bekezdése értelmében a Pest Megyei 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a jelölt nyilvántartásba vételéről szóló 4/2006. (II. 24.) számú határozatát elírási hiba miatt az alábbiak szerint kijavítja:

"A Pest Megyei 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet kérelmére dr. Csőzik Lászlót, a Szabad Demokraták Szövetsége – a Magyar Liberális Párt jelölő szervezet jelöltjét 785 db ajánlószelvény alapján nyilvántartásba vette.

Jelen határozat ellen a döntéstől számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottságnak címzett, de a 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (2030 Érd, Alsó u. 1.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

I N D O K O L Á S

Az OEVB az összegyűjtött – és az OEVI-hez határidőben eljuttatott – ajánlószelvényeket a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása adatainak felhasználásával ellenőrizte. Az ellenőrzés eredményeképpen megállapította, hogy a leadott 822 db ajánlószelvény közül 785 db volt elfogadható.

Mindezek alapján a Bizottság a jelöltet nyilvántartásba vette, erről a tényről a jelöltnek igazolást adott ki.

A határozat alapja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 55. § (1) és (2) bekezdése.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a törvény 79. § (1) és (2) bekezdésén alapul."

Érd, 2006. 03. 03.

Karlovszky Mária
a 8. számú OEVB elnöke