Jelen vannak: 46 fő megjelent lakos, a mellékelt jelenléti ív szerint

Kopor Tihamér települési képviselő és Tóth Tamás alpolgármester, települési képviselő

 

 

Kopor Tihamér (6. választókerület képviselője): Tisztelettel köszönti a megjelenteket a 6 - 8. választókerületek által határolt Településrészi Önkormányzat jelölő gyűlésén.

 

Megállapítja, hogy a jelölő gyűlés határozatképes, mert a településrész lakosságának legalább 0,3 százaléka, azaz 31 fő megjelent, a jelenléti ívet 46 fő írta alá.

 

A helyi rendeletnek megfelelően a jelölőgyűlés meghirdetésre került a helyi sajtóban: Érdi Újság és a város honlapján.

 

Ezért lehetőség van a településrészi önkormányzat jelölő gyűlésének megtartására, az ülés határozatképes. A településrészi önkormányzat létrehozására a választási ciklus első két évében lehet javaslatot tenni.

 

 

Kopor Tihamér: A napirendre az alábbi javaslatot teszi:

 

 

1, A településrészi önkormányzat területi határainak meghatározása

2, A településrészi önkormányzat nevének meghatározása

3, A jelölés szabályainak meghatározása

4, Szavazatszámláló Bizottság meghatározása

5, Feliratkozás a jelöltnyilvántartásra

6, Szavazás a jelöltlistára

7, Szavazás a településrészi önkormányzat elnökére vonatkozó javaslatról

 

 

A Jelölőgyűlés a napirendet 46 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta.

 

 

 

Kopor Tihamér: A Közgyűlés hozhatja létre a településrészi önkormányzatot. A jelölőgyűlés feladata az előkészítés annak érdekében, hogy a Közgyűlés március 24-ei ülése elé lehessen a javaslatot terjeszteni. A településrészi önkormányzat a településrészt érintően közreműködik a helyi közszolgáltatások ellátásában, véleményezési, javaslattételi joga van, támogatja a településrész lakosságának önszerveződő közösségeit, együttműködik azokkal, megtárgyalja a településrészt érintő javaslatokat a Közgyűlés döntése előtt, eljár a Közgyűlés által átruházott hatáskörben.

 

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: A településrészi önkormányzat területi határainak meghatározása

 

Kopor Tihamér: A településrészi önkormányzat létrehozásakor a Közgyűlés meghatározza a településrész pontos területi határait. Kezdeményezése szerint a 6. és 8. választókerület által határolt területet indítványozza. (Tétényi út – Muskátli utca – Ligetszépe utca – Árvalányhaj utca – Ürmös utca – Leányka utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Riminyáki utca – Diósdi út – Rebarbara utca – Szegfű utca – Vasút)

 

 

A Jelölőgyűlés 46 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta a településrészi önkormányzat területi határait.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A településrészi önkormányzat nevének meghatározása

 

Kopor Tihamér: A településrészi önkormányzat létrehozásakor a Közgyűlés meghatározza a településrészi önkormányzat elnevezését. Kezdeményezése szerint az 1. napirendi pontban határolt terület az Érdliget – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnevezést kapja.

 

 

A Jelölőgyűlés 46 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta az Érdliget – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnevezést.

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A jelölés szabályainak meghatározása

 

Kopor Tihamér: A településrészi önkormányzat jelöltje az, aki a jelölt-nyilvántartásra feliratkozik, erre itt helyben van lehetőség. A jelölt-nyilvántartás alapján készül el a szavazólap. A jelöltlistára szavazni úgy lehet, hogy a jelölt neve melletti kockába egymást metsző két vonalat kell elhelyezni. Azok lesznek jelöltek, és azokról fog szavazni a Közgyűlés, akik a legtöbb szavazatot kapták. Egy szavazópolgár, csak egy szavazólapon szavazhat úgy, hogy szavazni csak maximum 8 főre lehet.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság meghatározása

 

Kopor Tihamér: A szavazások törvényes lebonyolítása érdekében Szavazatszámláló Bizottság létrehozására kerül sor. 3 fős Bizottság létrehozását javasolja. Kérek három jelentkezőt, egyenként kézfelemeléssel szavazzunk a három szavazatszámláló bizottsági tag megválasztásáról.

 

 

1.      Császár Jánosné

2.      Szénásyné Nagy Lívia

3.      Kiss Lajos Gusztáv

 

 

A Jelölőgyűlés 46 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta Szavazatszámláló bizottsági tagnak Császár Jánosnét, Szénásyné Nagy Líviát és Kiss Lajos Gusztávot.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Feliratkozás a jelöltnyilvántartásra

 

 

Kopor Tihamér: Jelölt, aki a jelölt-nyilvántartásra feliratkozik. Az alábbi személyek iratkoztak fel: Rusz Lászlóné, Metzger Béláné, Demjén Attila, Szénásy Zoltán, Szűcs Lászlóné, Tóthné Tas Mária, Percz Antal, Isépy Zoltán, Dejtári György és Buzás Gyuláné.

 

 

6. NAPIRENDI PONT

Tárgy: Szavazás a jelöltlistára

 

Kopor Tihamér: A tagokat a mai ülés által javasolt jelölt-lista figyelembe vételével a Közgyűlés fogja megválasztani.

 

A SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSA!

 

Császár Jánosné (Szavazatszámláló bizottság tagja): Az alábbi sorrend alakult ki a szavazást követően:

Metzger Béláné                           42 szavazat

Demjén Attila                              40 szavazat

Szűcs Lászlóné                            40 szavazat

Rusz Lászlóné                             37 szavazat

Percz Antal                                  35 szavazat

Tóthné Tas Mária                        33 szavazat

Szénásy Zoltán                            30 szavazat

Isépy Zoltán                                 14 szavazat

Buzás Gyuláné                             13 szavazat

Dejtári György                               8 szavazat

 

 

7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Szavazás a településrészi önkormányzat elnökére vonatkozó javaslatról

 

Tóth Tamás (alpolgármester, 8. választókerület képviselője): A településrészi önkormányzat elnöke települési képviselő lehet. Javasolja Kopor Tihamért az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnökének.

 

A Jelölőgyűlés 46 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással elfogadta Kopor Tihamért az Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnökének.

 

 

Macsotay Tibor az Érdi Polgárőrség elnöke: Ismerteti a Szomszédok Egymásért Mozgalom létrejöttét, célját, melyhez tájékoztató anyagot is kioszt. Szeretnék, ha az érdeklődő lakosok is csatlakoznának a mozgalomhoz, igény esetén az elérhetőségük megtalálható az anyagban.

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.