Az ülés helye:Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 101.)

Időpont: 2011. november 17. 18:00 óra

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Vargáné Balogh Erika – az Érdligeti Általános Iskola igazgatójának bemutatkozása

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

3.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

4.) Tájékoztató a 2011. november 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Vargáné Balogh Erika – az Érdligeti Általános Iskola igazgatójának bemutatkozása

 

Vargáné Balogh Erika (Érdligeti Általános Iskola igazgatója): Elmondja, hogy 35 éve dolgozik pedagógusként, Martonvásáron kezdte a tanítást, 2008-tól volt az érdi Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója. Testnevelő tanárként kezdte pályafutását, majd fejlesztő differenciáló tanítóként a beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztésével foglalkozott. Nehéz dolga volt a megbízott igazgatónak, sokat dolgoztak, feltárták a hiányosságokat és azokat próbálják pótolni. A tantárgyfelosztást is újra átnézték és átszervezték. A két iskola közötti ingázást is át kell gondolniuk, sajnos már egy baleset is történt az egyik ingázó tanárral. Szeretné a két iskola között az alsó, illetve felső tagozatot elkülöníteni felmenő rendszerben. Jelenleg például az alsó tagozat 3 helyen működik. Igazgató helyettest mind a két jogelőd iskolából egyet-egyet választott.

 

A településrészi önkormányzat tagjai sok sikert és jó munkát kívánnak az igazgató asszonynak!

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Csánitz József (körzeti megbízott): Elmondja, hogy megszaporodtak a lakásbetörések. A rendőrség a polgárőrséggel közösen bűnügyi akciókat szervez ennek megelőzése érdekében, a megelőzés a cél. Az időskorúak védelmében többször szerveznek akciókat. A Családsegítő Szolgálat segítségével összeállítottak egy listát a veszélyeztetett helyzetben egyedül élőkről. A megígért 30 főt megkapta a kapitányság, akik az Érdi Kapitányság területén fogják a feladatukat ellátni (Érd, Diósd, Százhalombatta, Tárnok). Felhívja a figyelmet, hogy megjelentek a faárusok.

 

Kopor Tihamér: Az elérhetőségek felől érdeklődik.

 

Csánitz József: A Duna utcai polgárőr központ telefonszámait tudja megadni: 06-23-374-459, 06-30-621-2579.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy az időskorúak védelmében a polgárőrség is együttműködik a rendőrséggel. Véget ért a népszámlálás, amiben a cigány Tanáccsal együttműködve az Érdi Polgárőrség is részt vett, különösebb probléma nélkül lezajlott Érden. A SZEM mozgalommal kapcsolatban sajnálja, hogy a lakosság nem nagyon reagál rá. A MÁV aluljáróval kapcsolatban a térfigyelő kamerák kiépítésével kapcsolatban folynak a tárgyalások.

 

Metzger Béláné (tag): Elmondja, hogy a SZEM anyagot több szomszédjának is átadta.

 

Császár Jánosné (lakossági érdeklődő): Az egyik kollegájához 2 alkalommal is betörtek, az elkövetők nem kerültek meg. A SZEM mozgalom akkor fog működni, ha eredményt is fognak felmutatni. A Gárdonyi Tanuszodánál a parkolási helyzet még mindig nem megoldott. A parkolóból nem lehet kihajtani, mert alig lát valamit az ember.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. november 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Kopor Tihamér: Felsorolja a Közgyűlés főbb napirendi pontjait – a napirendi pontokhoz 1 – 2 mondatot fűz. Nehéz dolog a jövő évi költségvetés tervezése, nem tudni, hogy jövőre mihez kell alkalmazkodniuk, mi fog az állam, illetve az önkormányzatok felügyelete alá tartozni.

 

Császár Jánosné: Kérdezi, hogy miért lesz az jó a városnak, hogy a közintézmények takarítását kiszervezik.

 

Tóthné Tas Mária (tag): Költségmegtakarítást fog eredményezni az előterjesztő szerint. Akik a közintézményeinkben jelenleg takarítanak azok érdi lakosok és ki tudja, hogy a nyertes pályázó továbbra is fogja-e alkalmazni őket.

 

Császár Jánosné: Kérdezi, hogy mitől lenne olcsóbb, hogyha kiszervezik a takarítást.

 

Kopor Tihamér: Egyetlen területen gondolja, hogy költségtakarítást érhetnek el így, az pedig az anyagbeszerzés.

 

A településrészi önkormányzat nem ért egyet a takarítási szolgáltatás kiszervezésével.

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Percz Antal (tag): Kérdezi, hogy lesz-e zöldhulladék járat, vagy esetleg tüzeljék el a leveleket. Kéri, hogy adjanak erről valami tájékoztatást legalább az Érdi Újságban.

 

Kopor Tihamér: Sajnálkozását fejezi ki, hogy a lakosság részéről nem nagyon járnak az ülésre – jó lenne jobban propagálni ezeket az üléseket.

 

Rusz Lászlóné: Szokta mondani az embereknek, hogy vannak ilyen ülések és jöjjenek el, tegyék fel a kérdéseiket.

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.