Az ülés helye:Érdligeti Általános Iskola (2030 Érd, Diósdi út 101.)

Időpont: 2011. december 07. 18:00 óra

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2011. december 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Kopor Tihamér: A csatornázási munkálatok során az egyik hulladékgyűjtő szigetnél II. világháborús repeszgránátot találtak. Ha ilyet talál valaki, akkor azonnal szóljon a rendőrségnek.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Kopor Tihamér: Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr Egyesület elnöke a SZEM mozgalommal kapcsolatban sajnálkozását fejezte ki, hogy nem nagyon érdekli az embereket. Az ünnepek közeledtével kéri, hogy jobban figyeljenek oda az egyedülállókra.

 

Metzger Béláné (tag): Működik, hogy a szomszédok egymást figyelik.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. december 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Kopor Tihamér: Felsorolja a Közgyűlés főbb napirendi pontjait. A közműszolgáltatások díjai (ivóvíz, csatorna, szemétszállítás) az infláció mértékét követően fognak emelkedni. Ha nem emelnék a díjakat, akkor azt az önkormányzatnak kellene pótolnia. Az iskolákban a takarítási szolgáltatás kiszervezésével továbbra se ért egyet.

 

Marosi Emília (Érdligeti Általános Iskola tanára): Kérdezi, hogy mikortól lesz kiszervezve a takarítási szolgáltatás.

 

Kopor Tihamér: A következő tanévtől, ha az ő hatáskörükben marad.

 

Tóthné Tas Mária (tag): Pontosítani kell a közbeszerzési kiírást.

 

Szűcs Gábor (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy a takarítás kiszervezésével a munkahelyek megmaradnak-e. Kérdezi, hogy milyen garanciális biztosítékokat lehetne esetleg a közbeszerzési eljárásba beépíteni, hogy a pályázó helyi, vagy meglévő munkaerőt megtartsa.

 

Kopor Tihamér: A jogi szakemberek feladata, hogy az akaratot beépítsék.

 

Marosi Emília: Az iskolai étkeztetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy amióta az új szolgáltató van, azóta a gyerekek sorra mondják le az ebédet. Az étel mennyiségével és ízével is gond van. Kérdezi, hogy az önkormányzat nyomon követi-e ezeket a panaszokat, van-e intézkedési terve, hogy módosítson, ha nem megfelelő a minőség.

 

Kopor Tihamér: A hivatal megfelelő irodája nyomon követi. Köszöni az észrevételt.

 

Marosi Emília: A koncepciót jónak tartják, egészséges étkeztetést szeretnének bevezetni és ehhez az íz világhoz hozzászoktatni a gyerekeket, de úgy látszik, hogy túl gyorsan történik, minden átmenet nélkül. Íztelennek tartják az ételt, más íz világhoz szoktak. Van olyan gyerek, aki csak az iskolában jut meleg ételhez.

 

Kopor Tihamér: A Bem téren létesülő INTERSPAR áruházzal kapcsolatban elmondja, hogy a SPAR Magyarország Kft, levélben fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a fenti beruházást leghamarabb 2013. december 31-ig tudják megvalósítani, annak ellenére, hogy a napokban megkapták a jogerős építkezési engedélyt. Jelezték, hogy a banki finanszírozás miatt tehermentesíteni kell az érintett ingatlanokat, vagyis az Önkormányzat javára bejegyzett beépítési kötelezettség és az azt biztosító vételi jogok valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan nyilvántartásból való törlését. Határidő tekintetében indokként a SPAR Kft előadta, hogy a beruházással szorosan összefüggő Iparos utca átépítése NIF Zrt. beruházásában csak 2013-ban valósulhat meg, így az áruház építése is 2013-ra tolódik. A kérésnek eleget téve, módosítani kell az adásvételi szerződést. Annak biztosítékául, hogy a beruházás megvalósuljon az Önkormányzat 75.000.000,- Ft meghiúsulási kötbért köt ki Érd M7 Kft.-vel szemben. A kötbérre az Önkormányzat akkor jogosult, ha az Iparos út rekonstrukciójának befejezését követő 90. napjáig nem szerzi meg az M7 Kft. a jogerős építkezési engedélyben foglaltaknak megfelelő használatbavételi engedélyt.

 

Szűcs Gábor: Kérdezi, hogy helyi rendeletbe bele lehetne-e venni azt, hogy az iskolák államosítása kapcsán az épületeket ne lehessen privatizálni, ne használják másra az intézményeket, csak oktatási célra. Most még önkormányzati tulajdonban vannak. Törvénymódosítással úgyis felül tudnák írni az önkormányzati rendeletet.

 

Kopor Tihamér: Ha nem marad közoktatási tevékenysége az önkormányzatnak, akkor meg lenne kötve az önkormányzat keze. Ha az önkormányzat tulajdonában marad, akkor el tudja ezt fogadni.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Barta Sándor (lakossági érdeklődő): Az Érdligeti LIDL áruház felől érdeklődik. Érdligeten nem épül semmi.

 

Kopor Tihamér: Magánterület, nem lehet kötelezni arra, hogy minél előbb építkezzen a telken, hiszen nem volt kikötve az eladáskor. Kéri az érdligeti lakosokat, hogy keressenek egy olyan telket, ahova egy üzletház épülhetne. Azzal azért vitatkozna, hogy nem épül semmi Érdligeten.

 

Császár Jánosné (lakossági érdeklődő): A Topoly utcában a 48-as emlékműnél van egy nagy terület, de nem tudja, hogy az az önkormányzat tulajdonában van-e. A Casino üzletházban sorra mennek tönkre az üzletek. Nehéz vállalkozót találni a mostani helyzetben.

 

Szűcs Gábor: Kérdezi, hogy a LIDL területét nem lehetne átminősíteni, így kénytelen lenne eladni. Ha ez nem sikerül, akkor a vele szemben lévő üzletközpont látottságát kellene felpezsdíteni.

 

Kopor Tihamér: Meg kell nézni, hogy mit lehet kezdeni a Topoly utcával. A LIDL-nek jogerős építési engedélye van a területre – arra spekulál, hogy mit lép vele szemben az önkormányzat. 5 éve van arra, hogy építsen. A Casino üzletházban valamilyen szolgáltató irodát létre kellene hozni.

 

Tóthné Tas Mária: A Casino üzletház magántulajdonban van, nagyon drága a bérleti díj.

 

Rusz Lászlóné (tag): Elmondja, hogy járják az utcákat és egy kisgyerek számára gyűjtenek adományokat.

 

Kopor Tihamér: Szerinte intézményes kereteken belül a rászorulóknak nagyobb garanciával lehet segíteni. Kialakult az intézményes forma.

 

Metzger Béláné:_ A csatornázással kapcsolatban megjegyzi, hogy jól dolgoztak, csak szerinte nem időben értesítették a lakosokat.

 

Marosi Emília: Az Érdligeti Általános Iskola összevonásával kapcsolatos lakossági reakciók felől érdeklődik.

 

Kopor Tihamér: Valamikor az a jó hír, ha nincs hír, nem tapasztalt nagyon se jó, se rossz visszajelzést. Tudja, hogy vannak kisebb-nagyobb nehézségek. Szintén érdeklődik a tanárok visszajelzéseiről.

 

Marosi Emília: Vegyesek. Van pozitív, illetve negatív visszajelzés is. Ez az épület nagyon zsúfolt és ez sok problémát is okoz. Az autista gyerekekről való gondoskodásnak nincsenek meg a megfelelő feltételei, amit minél előbb rendezni kell.

 

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes ünnepeket kíván.