Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 5 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (5 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Sipos Zsolt (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a területen kiemelt bűncselekmény nem történt. Felhívja a figyelmet a faárusokra, illetve egyéb árusokra. Az egyedül élő veszélyeztetett korú időseket fokozottan figyelik.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Pálházy Imre (Érdi Polgárőrség ófalusi vezetője): Elmondja, hogy a rendőrséggel és a közterület felügyelőkkel közösen a polgárőrség is segít az egyedülálló időskorúak felkutatását és segítését. Az általános iskolákat folyamatosan ellenőrzik. Elmondja, hogy a Családsegítő Központtal 150 q fát osztottak szét a rászorulóknak, amit a polgármester vis maior keretből finanszírozott. Az eddigi bálok rendben lezajlottak a városban.

 

Kopor Tihamér: Kérdezi, hogy a médiában hallott esetek Érden is történtek-e.

 

Pálházy Imre: Nem jellemző.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. február 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Kopor Tihamér: Felsorolja a Közgyűlés főbb napirendi pontjait. Elmondja, hogy a költségvetés I. fordulós tárgyalására sor került. Elmondja, hogy Érd és térsége vonatkozásában 2002-től működik ÁNTSZ által szervezett mammográfiai szűrési program, melyet jelenleg a váci Jávorszky Ödön Kórház végez. A jelentős távolság miatt jelenleg sajnos kevesen veszik igénybe ezt a szűrési lehetőséget ezért az ebben rejlő kockázatokat felismerve Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény vezetője kezdeményezte, hogy szakrendelőnk a jelenleg működő klinikai mammográfiás tapasztalatokra építve vegyen részt az általuk szervezett szűrésben annak érdekében, hogy a környék női lakosságának szűrése helyben valósulhasson meg.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Vargáné Balogh Erika (Érdligeti Általános Iskola igazgatója): Egy kéréssel fordul a lakossághoz, polgármesteri hivatal felé. A következő tanévtől szeptember 1-től az iksolában átszervezik az alsó- és felső tagozatot. Nem a jelenlegi vegyes állapot maradna fenn, hanem az alsó tagozat a Diósdi úti sikolában lenne, a felső tagozat pedig a Túr utcába kerülne. Ez felveti, hogy a busz járat más útvonalon járjon – az iksola körzete még nagyobb lett és vannak utcák, amelyek nagyon messze kerültek a Túr utcai épülettől. A Duna utcáig kellene mennie a busznak a reggeli, ileltve a tanítás utáni időben. Félő, hogy több szülő el fogja vinni ezért a diákokat az iskolában, pedig szeretnék a tanulókat megtartani.

 

Kopor Tihamér: Segesdi János alpolgármester úrnak már felvetette a kérelmet aki a Volánbusszal szokott tárgyalni. Forgalomtechnikai probléma merül fel, a Duna utcának szűk a keretztmetszet, nem tudna hol megfordulni az autóbusz. Először egy árajánlatot kell kérni a Volánbusztól.

 

Szénásy Zoltán (tag): Szerinte erre a midibuszok pont alkalmasak lennének.

 

Tóthné Tas Mária (tag): Belátható időn belül nem fog megvalósulni a városban ez a fajta közlekedés.

 

Szénásy Zoltán: A Sárd utcai buszmegálló szerinte jó ötlet elnne, addig kellene eljuttatni a tanulókat, onnan nincs olyan messze a Túr utcai iskola.

 

Vargáné Balogh Erika: Mindenkit szeretettel meghív a 2012. február 18-ai 18 órakor kezdődő szülők-nevelők báljár,a melyet a Túr utcai iskola épületben tartanak. A belépőjegy 1.500,- Ft, ha vacsorát is igényelnek, akkor 3.000,- Ft. Elmondja, hogy ezt a rendezvényt mind a két jogelőd iskola megtartotta és nagyon sikeres volt. Azért tartják a Túr utcában, mert ott nagyobb az aula.

 

Szénásy Zoltán: Az Ung utca és az Ornita utca közti balesetveszélyes vasúti átkelőhelyre hívja fel a figyelmet. Helyette egy sokkal rosszabb helyen a kanyarban van kiépített gyalogosátkelőhely.

 

Kopor Tihamér: Az feltehetőn meg fog szűnni.

 

Szénásy Zoltán: Felmerült a lakosokban egy közösségi ház létrehozásának az ötlete. Vagy a Jószomszédság Könyvtár mellett, vagy a templom mellett lenne is önkormányzati hely, ahol meg lehetne valósítani.

 

Kopor Tihamér: Jó ötletnek tartja, de ismeri a költségvetés számait és nem nagyon lát esélyt egy ilyennek a létrehozására. Szerinte egy beruházót kellene keresni, aki egy területet megkapna és ott kialakítana egy ilyet, de a msotani idők nem kedveznek nekik sem.

 

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.