Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Kopor Tihamér: A jó idő beköszöntével a vándorárusokra hívja fel a figyelmet.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a március 15-ei ünnepségek problémamentes lebonyolítására felkészültek. Beszámol az ófalusi lakossági fórumról. Az illegális építkezéseke felszámolására sor fog kerülni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. március 22-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy a Közgyűlés a legutóbbi ülésén elfogadta az adósságkezelési programot és a város 2012. évi költségvetését. Kényszerpályán halad az önkormányzat.

 

Tóthné Tas Mária (tag): Elmondja, hogy a vagyonrendelet jóváhagyása, kiegészítésre került. Hulladékgazdálkodási társulást szeretne létrehozni az önkormányzat a környező településekkel a pályázati lehetőségek miatt. A csatornázás utólagos bekötéséről szóló rendelet módosítása is a fontosabb napirendek közé tartozik. Ófaluban közterület elnevezésre kerül sor: Kanász köz. Beszámoló is szerepel napirenden a panelprogramról.

 

Kopor Tihamér: Szerinte a hulladék újrahasznosítás nagyon jó ötlet.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Kopor Tihamér: Kéri a tagokat, hogy bíztassák a lakosokat, hogy jöjjenek el a településrészi önkormányzat üléseire. Felhívja a figyelmet, hogy a papi földek mentén, a Nagytétényi úton egyre több a szemét, gumi lerakat.

 

Császár Jánosné (lakos): Kérdezi, hogy lesz-e zöld hulladék járat – és ha lesz, akkor mikor lesz. Kérdezi, hogy lesz-e energia megtakarítási, fűtéskorszerűsítési pályázat családi házakra – helyi szinten is.

 

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.