Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. április 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Kopor Tihamér: Felhívja a figyelmet, hogy a lakosok figyeljenek oda egymásra.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. április 26-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Kopor Tihamér: Ismerteti az áprilisi Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1,  Javaslat Érd Megyei Jogú Város természeti értékeinek helyi védelméről szóló rendelet megalkotására

Kopor Tihamér: A közgyűlés természetvédelmi területként védetté nyilvánítaná Czabai-kertet és a Berza-kertet. Helyi jelentőségű természeti emlékként védetté nyilvánítaná a Kaptárfülkék (kaptárkő)- Bajuszfű utcában és az Idős tölgyfa - Alsóvölgyi utcában.

 

2, Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadására - „Local Agenda 21” - program

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy évente felül kell vizsgálni a környezeti fenntarthatósági tervet. Ez egy alapdokumentum, hogy az önkormányzat pályázatokon indulhasson, egy erre akkreditált külső cég készíti a KSH adatai alapján.

 

3, Tájékoztató az eb rendészeti telep 2011. évi működéséről

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén elhangzott, hogy szükség lenne egy eb rendészeti telepre, mert a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, amely állatmenhelyként működik és mellette látja el az eb rendészeti feladatokat. A chipesítéssel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. A Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány pályázaton nyert pénzt macskák ivartalanítására.

 

Metzger Béláné (tag): Több féle chip létezik, amelyek nem egységesek, hanem körzetesítve van és ha a körzeten kívül veszik el a kutya, akkor nem tudják megtalálni.

 

4, Javaslat a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékére hősi emlékmű állításának támogatására

Tóthné Tas Mária (tag): A Városszépítő és Honismereti Egyesület, mint civil szervezet, először 2009-ben fordult a város vezetéséhez azzal a kéréssel, hogy a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét megőrizve, méltó emlékhely kialakítását támogassa. Érden már van emlékműve az elhurcoltaknak, a háború egyéb áldozatainak, az 1956-os események áldozatainak, csak a második világháborúban hősi halált halt katonák emlékműve, neveik megörökítése várat még magára. Az emlékmű helyszínéül a Városszépítő és Honismereti Egyesület Érd-Óváros Hősök terét, az I. világháborús emlékmű helyszínét javasolta. A területre elkészült egy koncepcióterv, mely XXI. századi arculattal és anyaghasználattal (üvegbeton és látszóbeton felületek), és egy kis kegyeleti park kialakításával állítana emléket a két világháborúban elhunyt érdi katona hősöknek. A terv szakmai és társadalmi egyeztetése még nem történt meg, az egyik lehetséges megközelítést mutatja be, a tervezési költség ezért ugyancsak tájékoztató jellegű. Az emlékmű létrehozását az ártézi kút támogatásához hasonlóan társadalmi összefogással lehetne kezdeményezni, melyhez lehetőségei szerint az Önkormányzat is segítséget kell, hogy nyújtson. A Városfejlesztési és Értékvédelmi Alap erre a célra létrehozott számláján kellene a még élő hozzátartozók, az érdi magánemberek, szervezetek, vállalkozások erre a célra adományozott hozzájárulását összegyűjteni. Felmerült annak a lehetősége is, hogy az emlékmű miért nem Parkvárosban, vagy a város másik részében lenne. Úgy gondolják, hogy a kialakítás költségei miatt, illetve, hogy van már világháborús, I. világháborús emlékmű Ófaluban, akkor már a Hősök napi emlékezés miatt is ott méltóbb helyen lenne.

 

Kopor Tihamér: A terveken szereplő emlékmű szerinte túl modern. Nem tudni, hogy katonai emlékmű lenne-e, az összes áldozat neve szerepelne-e rajta, szerinte túl sok a kérdőjel. Az I. világháborús emlékmű klasszicista, az új pedig egy nagyon modern stílusú lenne.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Kopor Tihamér: A csatornázási bekötésekkel kapcsolatban elmondja, hogy érdemes körülnézni a tervezők között. A tervező vállalja a felelősséget. Ajánlja a www.csatornabekotes.hu honlapot. A kéményseprő díjakkal, tevékenységgel kapcsolatban elmondja, hogy több lakos is megkereste, hogy mennyire megemelkedtek az árak. Megígérte, hogy utána fog nézni, hogy valósak-e a lakossági panaszok. A szolgáltató szerint eddig is évente kétszer kellett volna menniük. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság ülésén s

 

Szűcs Lászlóné (tag): Az őstermelői piac felől érdeklődik, illetve a két vasút közötti faházak felől érdeklődik – 2 cég (szervező-, illetve üzemeltető cég is hirdeti).

 

Tóthné Tas Mária: Az őstermelői piacok működési rendje kidolgozás alatt van, arról már van döntés, hogy szeretne ilyet az önkormányzat, de azt ki kell még dolgozni. Szerinte a kőasztalos megoldás jó lenne, mert könnyen tisztántartható, nem viszik el stb.

 

Rusz Lászlóné (tag): Az utcájában önkéntensként a szemetet össze szokta szedni, de nagyon sok gyűlik össze és nem tudja hova tenni – ehhez kér segytséget. Kérdezi, hogy a  kukásoknak odaadhatja és elviszik. A Harangvirág utcában a benzinkútnál a szegélyet nem tudja ki csinálta, de darabokra törték és a víznek szabad lesz az útja.

 

Szénásy Zoltán (tag): A Tállya utcából a vízátfolyó vasrácsokat elvitték.

 

Metzger Béláné: A zöldjárat felől érdeklődik.

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.