Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2012. szeptember 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Sipos Zsolt (körzeti megbízott): A gyorshajtásokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a Diósdi úton is szoktak traffipaxozni – erre a múlt héten is volt példa. Az iskolák, illetve óvodák környékén többször szoktak traffipaxozni, hogy legalább ott ne száguldjanak az emberek. A csatornázási munkálatok idejére kéri a lakosság türelmét. Elmondja, hogy a betörések száma növekedett. Felhívja a figyelmet az illegális utcai árusokra. 

 

Galyhoffer Károlyné (lakossági érdeklődő): A lovas rendőrök felől érdeklődik. A Jácint utcai volt idősek otthona felől érdeklődik – esetleg szolgálati lakásnak nem lehetne kialakítani.

 

Metzger Béláné (tag): Kérdezi, hogy a 23/365-007-es telefonszámon lehet elérni a rendőrséget.

 

Sipos Zsolt: Igen, jó a szám, de a 23/365-041-es telefonszám is jó, illetve megad egy mobil telefonszámot: 06-20-444-1277.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

Kopor Tihamér: Felhívja a figyelmet a SZEM mozgalomra.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2012. szeptember 20-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Kopor Tihamér: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

1, Javaslat a Batthyány Terv aktualizálására

Kopor Tihamér: Minden évben sort kerít a Közgyűlés a Batthyány Terv aktualizálásra.

 

2, Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a települési szilárd hulladék elszállítását végző közszolgáltató gazdasági társaság alapításáról

Kopor Tihamér: A hulladék mára már nem szemét, hanem komoly nyersanyagforrás, a feldolgozása nyereséges tevékenység tud lenni.

 

3, Tájékoztatás a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására, közszolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásról

Kopor Tihamér: Az új hulladéktörvény – melynek parlamenti végszavazása folyó év őszén várható – hatálybalépését követően ugyanis alapjaiban változik meg a hulladékkezelés jelenlegi rendszere, ezzel már számolni kell a közbeszerzési eljárás előkészítése során.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Kopr Tihamér: A csatornázással kapcsolatban elmondja, hogy az utcai csőfektetési munkálatok időarányosan előbbre tartanak, megtörtént a befogadó állomás műszaki átadása, a próbaüzem elindult. A belső munkálatok terveztetését érdemes minél előbb megcsináltatni.

 

Percz Antal (tag): A csatornázással kapcsolatban érdeklődik, hogy akinek régi csatornája van, az is csatlakozhat-e erre a csatornára.

 

Galyhoffer Károlyné: A Jázmin utca és a Hérics utca közti elterelő úton reggelente hatalmas a forgalom és nem tudták megjavítani még mindig az utat. A Rebarbara utcát egyirányúsítani kellene. A Diósdi út forgalma nagyon megnőtt, a rendőrség nem nagyon méri a sebességet, pedig sokan nem tartják be a korlátozásokat. Az utcanév táblákat az egész városban tönkrementek – törhetőek, illetve napfény hatására eltűnik róla a festék. A Batthyány Programból hiányolja a fiatalok számára a sportolási lehetőséget, hogy valahol a felesleges energiáikat levezessék. A kéményseprő ipari szolgáltatás díjait nagyon magasnak tartja. Nagyon sok helyen a városban kilógnak a kerítésen a bokrok stb. és nehezen lehet tőlük közlekedni, nincs aki felhívja ezekre a lakosok figyelmét. Nehezményezi, hogy azok akiknek ezek lennének a feladatai, azok ezeket nem veszik észre. Javasolja, hogy polgármester urat is hívják meg az egyik településrészi önkormányzati ülésre. Az Érdligeti Általános iskola Diósdi úti vízelvezető árkának takarítása felől érdeklődik.

 

Kopor Tihamér: A Rebarbara utca lakói neki is szoktak panaszkodni, hogy nagy a forgalom az utcában és gyorsan is hajtanak. Az utcanév táblák hibáit ő is észrevette már. A kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatban ő is mindig észrevételezi a cég díjemelését és próbálják felülvizsgálni a megkötött szerződést.

 

Tóthné Tas Mária: Az Érdligeti Általános Iskola a forfaépületből a tanítást megszüntette és a sport tevékenységét a közeljövőben arra a területre szeretné összpontosítani, de ez még a jövő zenéje. A Fürdő utcai játszótér parkolási helyzete felől érdeklődik.

 

Császár Jánosné (lakossági érdeklődő): A Talabor utcából és a vasúttal párhuzamos utcából panaszkodtat a lakosok, hogy az utcát fehér murvával szórják fel.

 

Kopor Tihamér: Nem hallott róla, az ÉKF ilyenre nem kapott pénzt.

 

Demjén Attila (tag): Nem tudnak ablakot nyitni, szellőztetni a Tárnoki úti óvodában, mert az ÉKF nem cseréli ki a kilincset.

 

Rusz Lászlóné (tag): Megköszöni és örül, hogy lekészült a Diósdi út – Csaba utcai járda.

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.