Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület bemutatkozása

4.) Tájékoztató a 2013. március 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Pálházy Imre (Érdi Városi Polgárőr Egyesület Ófalusi vezetője): Elmondja, hogy az egyik hétvégén az Ágota utcában a még nem elkészült, nem átadott csatornába szennyvizet szivattyúztak, tetten érték és megbüntették az elkövetőt. Az egyedülálló időskorúakat folyamatosan látogatják. A holnapi nap folyamán a polgárőrség forgalomszámlálásban vesz részt.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület bemutatkozása

 

Szilágyi István (Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület titkára): Néhány szóban ismerteti az egyesületet, ami 2009-ben alakult meg, 2012. november óta vesz részt az egyesület munkájában. Az Érdi Újságban megjelent bemutatkozásuk után egyre többen keresik fel őket. Felhívja a figyelmet a megelőzésre. A legjellemzőbb esetek közé tartozik az internetes csalások – visszafizetésre nem kerül sor, hiába ígérik. A termékbemutatókra szervezett utazásokra a bemutatót tartó emberek a befolyásolásra nagyon értenek, leginkább az üdülési jogokkal különösen vigyázni kell. Az elmúlt időszakban sokan megkeresték az egyesületet a csatorna házi bekötésekkel kapcsolatban, a fogyasztóvédelmi egyesület véleményét kérve. Véleményük szerint az akkreditált mérnökök igénybevétele a jelenlegi jogi, pénzügyi és szakmai körülmények között a leginkább gazdaságos és biztonságos megoldás az ügyfelek számára. Szeretettel meghívja a jelenlévőket március 27-én, szerdán, 18 órától a Polgárok Háza Dísztermében tartandó fórumra, aminek a címe: A devizahitelesek gyakorlati lehetőségei a mai Magyarország jogi körülményei között. Előfordul a következő csalás is, amelyre oda kell figyelni: Nagyszülőket felhívnak, hogy az unokáját baleset érte és pénzre lenne szüksége, amiért egy barátját küldi el – meg kell bizonyosodni róla, hogy tényleg történt-e baleset.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. március 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Kopor Tihamér: Felsorolja a Közgyűlés főbb napirendi pontjait. Elmondja, hogy a Deák Ferenc utca szélesítése folyamatban van.

1, Javaslat a 26300, 26301, 26302, 17966, 17923 hrsz-ú közterületek – Sas utca – elnevezésére

Kopor Tihamér: A város nyugati határában a Fácánköz utca folytatásában lévő utca a különböző várostérképeken, turistatérképeken „Sas utca” néven van feltüntetve, azonban a több közterületdarabból álló utca ingatlanjainak tulajdoni lapjain nem szerepel semmilyen elnevezés. Annak érdekében, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön az amúgy közhasználatban lévő elnevezés, szükséges az érintett ingatlanok hivatalos elnevezése az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően.

 

Tóthné Tas Mária (tag): A városban több utca sincs elnevezve, ezeket a hiányosságokat pótolja a városvezetés.

 

2, A II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű meghívásos pályázatának értékelése, javaslat a győztes pályázóval az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

Kopor Tihamér: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról, hogy a II. világháborúban elesett érdi katonák hősi emlékművének megalkotására meghívásos pályázatot ír ki, továbbá a pályázat és az engedélyezési terv költségeire bruttó 1 millió forintot biztosít. A pályamunkákról a Képző- és Iparművészeti Lektorátus Szakértői Bizottsága értékelése alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt, az Oktatási és Művelődési Bizottság javaslatának megfelelően. Az Oktatási és Művelődési Bizottság véleményezési eljárásában a Városszépítő és Honismereti Egyesület képviselője, az Óvárosi-Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke, a Szent Mihály Alapítvány képviselője és Érd Főépítésze tanácskozási joggal vesznek részt. A Szakértői Bizottság a benyújtott pályaműveket 2013. március 4-én értékelte.

 

Tóthné Tas Mária: Az összesített vélemény alapján az 1. számú pályamű szerzője, Városi Ferenc ötvösművészt javasolják, hogy legyen megbízva az emlékmű engedélyezési terveinek elkészítésével. Sajnálja, hogy nem Ófaluba szeretnék elhelyezni az emlékművet, de a helyszínről még biztosan megbeszéléseket fognak folytatni.

 

Percz Antal (tag): Parkvárosban a Bem téren létezett egy emlékmű, ahol katonák fekszenek – a II. világháborúban elesett katonák – és ünnepélyeket tartottak ott. Régen egy focipálya volt és a buszmegálló között volt, terméskőből kirakva.

 

Kopor Tihamér: Az előzményeket fel kellene kutatni.

 

Tóthné Tas Mária: Ez nincs benne a köztudatba.

 

Németh Antal (lakos): Ófaluban az óvodának nem tartozéka az I. világháborús emlékmű. A háborúban elesettek megérdemlik a tiszteletet.

 

Szénásy Zoltán (tag): Nem biztos, hogy csak az óvodában kell gondolkodni, ha Ófaluban szeretnék elhelyezni az emlékművet.  

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Galyhoffer Károlyné (lakos): Ismét felhívja a figyelmet, hogy az Érdligeti Általános Iskola Diósdi úti telephelyén lévő ELMű trafóházat el kellene keríteni, mert balesetveszélyes és annak a közelében játszanak az iskola tanulói.

 

Demjén Attila (tag): Az érdi játszóterekre is figyelmet kellene szentelni – közösségépítő szerepe is van.

 

Szénásy Zoltán: A Jószomszédság Könyvtár Napházát nem használják, a kert is kihasználatlanul áll.

 

Kopor Tihamér: Nem üres (legfeljebb csak az előtér), hiszen az múzeum és ott szokta a fogadóóráit is tartani.

 

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.