Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (6 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Pintér Lajos rendőrkapitány bemutatkozása, Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Pintér Lajos (Érdi Rendőrkapitányság megbízott vezetője): Elmondja, hogy 1992 óta dolgozik az Érdi Rendőrkapitányságon. 12 évet dolgozott Tárnokon a rendőrőrsön parancsnokként, tavaly Százhalombattán irányította rendőrőrsöt. Folyamatosan csökken a területen az elkövetett bűncselekmények száma. Eredménynek tartja, hogy egy rablássorozat elkövetőit kézre kerítették, ezzel csökkentek is a bűncselekmények száma. Feszített munkaidőben dolgozik a rendőrség. Rend, fegyelmet, fegyelmezett munkavégzést, párbeszédet, együttműködést, nyitottságot vár el a munkatársaitól.

 

Nogula Tamás (Közrendvédelmi Osztály vezetője): Elmondja, hogy 1999 óta dolgozik az Érdi Rendőrkapitányságon. Dolgozott már nyomozóként, járőrként, járőrszolgálat irányító parancsnokként, ügyeletes tisztként, járőrszolgálati alosztályvezető, közrendvédelmi osztályvezetői helyettesi feladatokat is ellátott. Február elseje óta lett a Közrendvédelmi Osztály vezetője. A körzeti megbízottak számára a területükön lévő bűncselekményeket folyamatosan elemezzék és gyorsabban, hatékonyabban reagáljanak. Szolgáltató barát rendőrséget szeretne. Minden érdeklődőt szeretettel vár a hivatali munkaidejében. A telefonon való kommunikációt személytelennek véli, ezért inkább személyesen várja a megkeresést.

 

Sipos Zsolt (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a betörések száma csökkent. Áprilisban 2 lopás történt – közülük az egyik a Nyárád utcai fiú otthonban történt, a másik pedig egy nyitva hagyott garázsból gyerekbiciklit loptak el, illetve 1 személygépkocsi feltörés, MÁV építkezésen pedig rongálás történt.

 

Tóthné Tas Mária (tag): Az Érdligeti Általános Iskola Diósdi úti épülete előtt a reggeli órákban nem lehet közlekedni – a megállni tilos tábla ki van téve, ennek ellenére a szülők az út mind a két oldalán parkolnak és bekísérik a gyereket az iskolába. Javasolja, hogy az iskola igazgatója a szülőknek írjon egy körlevelet, hogy nem szabad megállni az iskola előtt. Szerinte az iskolába reggel nem kellene beengedni a szülőket. A Diósdi úton áll a sor és bekanyarodni se lehet a Hóvirág utcába.

 

Galyhoffer Károlyné (lakos): Javasolja, hogy a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolókat fokozottabban ellenőrizzék (főleg az Okmányiroda előtt). Az Érdligeti Általános Iskola Diósdi úti épülete előtt kitett ruhagyűjtési doboz egy parkolóhelyet vesz el – javasolja, hogy helyezzék odébb, találjanak neki egy jobb helyet.

 

Rusz Lászlóné (tag): A Jázmin utca nagyon kátyús és a személygépkocsik a járda egy részét használják – ahol gyerekek is járnak. A Behajtani tilos táblát nem veszik figyelembe a személygépkocsik. Megnyugtatónak tartja, hogy a járőröket napközben is látja a lakosság.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Kopor Tihamér: Ismerteti a főbb napirendeket.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Rusz Lászlóné: Úgy tudja, hogy a Jázmin utca és a Hérics utca sarkán lévő saroktelek önkormányzati tualjdon – előtte rendet kellene tenni.

 

Galyhoffer Károlyné: Ismét felhívja a figyelmet, hogy az Érdligeti Általános Iskola Diósdi úti telephelyén lévő ELMű trafóházat el kellene keríteni, mert balesetveszélyes és annak a közelében játszanak az iskola tanulói. A Jázmin utca, Hérics utca, Kankalin utca járhatalnaok, szerinte lagalább ezeket a menekülő utakat burkolni kellene. A Kakukkfű utca sarkán kb. 2 éve van tátong egy csatorna, már majdnem beszakadt. Nem tartja jó ötletnek, hogy az Érdligeti Általános Iskola Diósdi úti telephelyén az iskolának 2 kapuja is nyitva van – átjáróház.

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.