Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

N A P I R E N D :

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Sipos Zsolt (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az ünnepek közeledtével egyre több a bűncselekmény Érden. Ebben a hónapban meg fog szűnni az ügyelet, helyette központi ügyelet lesz. Országos 2 call center lesz (Szombathely és Miskolc), ahol az állampolgárok hívásait fogják fogadni és a megfelelő szervekhez fogják kapcsolni. Ezzel szeretnék meggyorsítani a bejelentés és a szervek közti kapcsolattartást.

 

Kopor Tihamér: Kérdezi, hogy milyen a bűncselekmények felderítési aránya.

 

Sipos Zsolt: A 2013-ban van a legtöbb előzetes letartóztatásban lévő személy az Érdi Rendőrkapitányság történetében. Sok elkövetőt elfognak, de a bűncselekmények száma is magas.

 

Németh Antal (lakos): Kérdezi, hogy a csatornázási munkálatok végeztével az új aszfaltos utakkal kapcsolatos aggodalmak felől érdeklődik.

 

Sipos Zsolt: A rendőrség közlekedési osztálya felvette az önkormányzattal a kapcsolatot. Több helyen fognak különböző táblákat kihelyezni (pl. lakó-pihenő övezet, sebességkorlátozó táblák).  

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Kopor Tihamér: Ismerteti a főbb napirendeket.

 

1, Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseire

Kopor Tihamér: A 2007-2013-as EU-s fejlesztési ciklus hamarosan befejeződik, és már intenzíven kell készülni a következő, 2014-2020 közötti tervezési időszak fejlesztési lehetőségeire. A felkészülés során először azokat a súlypontokat kell meghatározni, amelyek a rendelkezésre álló EU-s források, a Magyar Kormány, illetve az EU Bizottsága által meghatározott elvek mentén lehetőséget adnak egy komplex Fejlesztési Program kidolgozására. Érd MJV Önkormányzatának Batthyány Terv néven elfogadott gazdasági programja, a most aktualizálás alatt álló Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) figyelembe vételével javasol egy indikatív projekt listát. Várhatóan 2013. év végén, illetve jövő év elején alakulhat ki a 2014-2020-as időszak végleges pénzügyi keretrendszere és a források felhasználásának szabályozása. Az európai uniós jogszabályokkal összhangban, az operatív programok szakmai és pénzügyi céljait figyelembe véve – az ágazati prioritást élvező projekteket előnyben részesítve – a projekt szelekciót egyszerűsített kiválasztási eljárással kell megvalósítani. Az egyszerűsített kiválasztási eljárások előzetes helyzetértékelésen alapulnak majd és a Monitoring Bizottságok szakmai támogatásával összhangban kerülnek kialakításra. A közszféra kedvezményezettek esetében állami, belső kapacitás kiépítése szükséges a projektmenedzsment feladatok ellátására. A nagy infrastrukturális projektek, valamint az állami tulajdonhoz kapcsolódó ingatlan beruházások esetében, a tervdokumentáció összeállítása állami szolgáltatásként, állami kapacitással történik meg. Az uniós projektek végrehajtásához szükséges engedélyezési eljárásokat központosítani, határidejüket rövidíteni kell. Az engedélyezési eljárások lebonyolításához szükséges kapacitásokat uniós forrásból javasolt biztosítani. A jogerős engedélyek megléte szelekciós kritérium kell, hogy legyen. Ebből a területet érinti Város rehabilitáció- Alközponti Akcióterületi Tervek megvalósítása (Érdliget), a Tállya utca és a Topoly utca kereszteződésének környezetében lévő régi épületek felújítása/funkcióváltása, környezetük rendezése, településrészi alközponti szerep erősítése. Az érintett terület nagysága ~4,5 ha. A vízgazdálkodási rendszer részeként a város fő vízgyűjtőin szükséges olyan záportározók építése, amelyek a területen tartják a vizet és szükségtelenné teszik a nagy kapacitású elvezető rendszerek építését. Lehetséges helyszínek. Papi Földek (Érdliget).

 

Németh Antal: Több dolgot is kiemel a koncepcióból, ami az egész várost érinti. (pl: Ivóvízhálózat rekonstrukciója II. ütem, Érdi Nagybani Piac kialakítása, Városi uszoda, sport- és rendezvénycsarnok épületében uszoda üzembe helyezése,

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy az Érdligeti Általános Iskolában a Túr utcában átadásra került az iskola sportpályája, illetve itt a Diósdi úton pedgi a játszóudvar. Elmondja, hogy a csatornázási munkálatokkal összefügg az utak helyreállítása, illetve a majdani útépítés. A kátyúsodás nagy problémákat okoz. A földes utak újramurvázása szükséges. Az ún. szervízutakat leaszfaltozták, a szélét pedig murvával borították. Van olyan út, ami szervízútként komplett közlekedésrendezés keretében készült el és a vizes árkokat is kiépítették (pl. Porcsinrózsa utca). Igaz ez se tetszik mindenkinek és vannak, akik fekvőrendőrt szeretnének, hiszen a jó úton száguldozni fognak.

 

Metzger Béláné: Javasolja, hogy a közeljövőben legalább az egyik ülést az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába tartsák, mert az ott lakók nem fognak lejönni ebbe az iskolába. A Badacsonyi utcában nincs árok, az esővíz patak formájában végigfolyik az út közepén. Tavasszal az ÉKF megcsinálta, de azóta újra kellene. Nagyon sokan kerülik ki a Bajcsy-Zs. úti forgalmat arra.

 

Sulyok Lajos (lakos):  Koronafürt utca  régebben szervizút volt és le volt hengerelve aszfalt zuzalékkal, de az később felbomlott. Az utca 40 %-a beton, a többi 60 %-a pedig zuzalék. A zuzalék borzalmas helyzetet teremt. Az utcában csak 20-30 méteres jól járható szakaszok vanank, a többi kritikán aluli. Az utcának az a hibája, hogy szembe van fent a Ligetszépe utca, aminek nagy lejtése van a Balatoni út fele. A Ligetszépe utcából lezúduló esővíz a Koronafürt utcára folyik és kimossa az utca közepét. (Kb. 15 cm mély és 20-30 cm széles árkok vannak az utcában) Az utca lakói kérik, hogy az utca 60 %-os zuzalékos szakaszát aszfaltozzák le. A Ligetszépe utcába, ahol a Koronafürt utcával találkozik, ott pedig fekvőrendőr félét kellene létrehozni, hogy a víz tovább folyjon, ahol van árok. Amíg ez nem valósul meg, addig pedig legalább egy 30 km-es sebességkorlátozó táblát kellene kihelyezni a murvás útra. Kérdezi, hogy a Ligetszépe utcától nem lehetne-e 70-80 cm széles járdát építeni, hogy legalább a gyalogosk tudjanak közlekedni és ne a sárba járjanak.

 

Rusz Lászlóné: A Jázmin utcában a személygékocsik a járdát használják. Nagyon kátyús az utca. Az utcában elég magasan van egy domb és a víz nála áll meg. Többen érdeklődnek a helyi midi busz járat beindulása felől.

 

Kopor Tihamér: Először csatornázni kell, majd jöhet a felszíni vízelvezetés, útépítés és utána jöhet majd a helyi buszközlekedés.

 

Szénásy Zoltán (tag): A Sárd utcát megint tönkrették.

 

Kopor Tihamér: A legközelebbi útrekonstrukciónak része lesz a Sárd utca és akkor a víznyomócsöveket is ki fogják cserélni.

 

Németh Antal: Felhívja a figyelmet, hogy a november 21-én a Közgyűlés 17 órától Közmeghallgatást tart.

 

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.