Kopor Tihamér: (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. szeptember 19-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

Kopor Tihamér (Érdligeti – Kutyavári Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

N A P I R E N D :

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. szeptember 19-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

 

Sipos Zsolt (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt hónapban bűncselekmény a körzetében nem történt.  Elkezdődött az új tanév, amire a rendőrség is készült. ORFK újra elindította az iskola rendőre programot. Az Érdligeti Általános Iskola Diósdi úti és Túr utcai épülete tartozik ehhez a településrészhez. A tanévnyitókon részt vettek, a parkolással voltak gondok, főleg a Diósdi úti iskolában. Az Érdi Rendőrkapitányságon félévi értékelést tartottak és a statisztikák szerint a városban soha nem volt ennyi elfogás és felderített bűncselekmény. A bűncselekmények száma se volt még ennyire alacsony. A polgárőrséggel közösen az általános iskolák előtt reggelenként szervezik a közlekedésfelügyeletet.

 

Kopor Tihamér: A Tétényi utca, a város határa, ami ott a senki földje, nagyon sok a szemét a területen. Jó lenne, ha sikerülne valakit/valakiket elkapni, aki odahordja a szemetet. Talán térfigyelő kamerarendszerrel is lehetne figyelni a területet.

 

Rusz Lászlóné (tag): Az Érdligeti Általános Iskola Diósdi úti épülete előtt elég nehézkes a közlekedés a reggeli, illetve a délutáni órákban. Nem tartaná rossz ötletnek, ha a diákoknak is tartanának a közlekedésről tájékoztatókat.

 

Sipos Zsolt: Az iskola rendőre program keretében lesz olyan, hogy a diákokat a KRESZ-re oktatják, elkészültek már a tájékoztató füzetek is.

 

Kopor Tihamér: A rendőr önmagában csak egy része a közbiztonságnak. Igazán hatékonyan csak akkor tudja végezni a munkáját, ha a lakosságtól a megfelelő támogatást megkapja. A polgárőrség a különböző városi rendezvények biztosításában kiveszi a részét.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. szeptember 19-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Kopor Tihamér: Ismerteti a főbb napirendeket.

 

1, Javaslat a Szent István hídhoz kapcsolódó önkormányzati útszakasz megépítéséhez szükséges, 19198 hrsz-ú és 18911 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

Kopor Tihamér: A Közgyűlés döntött a Szent István híd megvalósításával is összefüggő, M6-os autópálya és M7-es autópálya összeköttetését biztosító Szent István út – Tolmács utca nyomvonal kijelöléséről és a szükséges műszaki tervek elkészíttetéséről. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. arról tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal korszerűsítésének III. ütemében szereplő, Szent István utcai közúti felüljáró építése várhatóan 2014. évben kezdődik meg.  A korábbi tárgyalások során önkormányzatunk vállalta a hídépítéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok végrehajtását, aminek megfelelően elkészültek a Szent István út magasságában a tervezett műtárgyakhoz kapcsolódó utak tervei, és az építési engedély is kiadásra került a 30-as és 40-es vasútvonalak feletti műtárgy megépítéséhez kapcsolódó útszakasz viszont érinti a magántulajdonban lévő 19198 hrsz-ú és 18911 hrsz-ú beépített ingatlanokat is, ezért szükség van azok tulajdonjogának megszerzésére. A törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint kisajátításnak akkor van helye, ha az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel – törvényben meghatározott esetben csere – útján nem lehetséges. Az érintett ingatlanok tulajdonosaival felvették a kapcsolatot és elkészültek a forgalmi értéket meghatározó szakértői vélemények is.

 

2, Javaslat a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján pályázat benyújtására

Kopor Tihamér: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján európai uniós forrásból elnyert támogatáshoz a 2007–2013 programozási időszakra, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program vonatkozásában a 2007–2017 megvalósítási időszakra a meghatározott célok megvalósítása érdekében benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez igényelhető támogatás. A BM EU Önerő Alap támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely a fejlesztés teljes időtartamára vonatkozóan kerül megállapításra. A támogatási igény az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító többek között vízgazdálkodási infrastrukturális fejlesztéshez elnyert uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez nyújtható be. A BM EU Önerő Alap támogatás pályázatonként a 900 millió forintot nem haladhatja meg, a támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó költségvetésében vállalt saját forrásának százalékában kifejezve a vízgazdálkodási infrastrukturális pályázat esetében a 60%-ot.

 

3, Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Kopor Tihamér: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet alapján az Érdi Építészeti Nívódíj azoknak a tervezőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködtek az épített környezet alakításában, hozzájárultak a városban létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez. Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázati eljárás útján adományozható. A rendelet szerint az Érdi Építészeti Nívódíj elnyerésére benyújtott pályázatokat Bíráló Bizottság értékeli, és a díj odaítéléséről a Bíráló Bizottság dönt.

 

4, Javaslat a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtására

Kopor Tihamér: A megyei önkormányzati tartalék és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló BM rendelet alapján igényelhető a helyi önkormányzatok működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához. A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésének alapvető feltételeit a költségvetési törvény rögzíti. A támogatás a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető helyzet elhárításához igényelhető. A támogatás formája vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatás a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján. Önkormányzatunknak egyéb vonatkozású egyedi szempontokra való hivatkozással van lehetősége támogatási igényt benyújtania, amely általános gazdálkodási adatokkal, továbbá a kötelezően ellátandó feladatokat veszélyeztető körülmények bemutatásával indokolható. A támogatásra vonatkozó igényt 2013. szeptember 30-ig lehet benyújtani. Indokolt esetben soron kívüli támogatási igény is benyújtható. 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Kopor Tihamér: Elmondja, hogy a holnapi napon, szeptember 12-én (csütörtökön) 17 órakor a Polgárok Háza Dísztermében lesz a fórum, ahol a Porcsinrózsa utca felújításáról lesz szó – minden érdeklődőt szeretettel vár.

 

Szénásy Zoltán (tag): A Sárd utca csatornázása a nulladik ütemben volt, a konszolidációs időszak már elmúlt, az utca pedig csak egyre rosszabb állapotban van. A MÁV felújítás során 10 tonnás gépekkel használták az utcát. Csak ezt az utcát tudják sokan használni, mert a tunnel le van zárva, a Duna utcán a felújítási munkálatok miatt nem lehet közlekedni. A Terasz utcát sok gyalogos használja (járda – ami hol van, hol nincs), hiszen az egy gyűjtőutca. A Topoly utca felét szépen leaszfaltozták, de ott egy vízgyűjtő található. Kiépítettek egy vízgyűjtőrendszert, de az tele van murvával, szeméttel. Kinyitni nem lehet őket, mert le van hegesztve. 

 

Tóthné Tas Mária (tag): A Tárnoki út egy részén nagyon szépen megépült a járda, de a mellette lévő vízgyűjtő az építkezések során megtelt murvával.

 

Tutsek Jánosné (lakos): Az Ágoston utca egy részén – ami már csatornázott – a csatornázási munkálatok alkalmával felbontottak egy csíkban az úttestet – ez már tavaly szeptemberben történt. Kérdezi, hogy mikor fogják helyreállítani azt a részt. Lejtős az út, akármivel pótolják a mélyedést, a víz mindent visz és ez balesetveszélyes. A Tusnádi utca egy részét nagyon szépen leaszfaltozták, a többi része pedig katasztrofális állapotban van. Kérdezi, hogy azt a részt miért nem tudták már leaszfaltozni. Érden csak félig készülnek el dolgok. Érden nagyon vízköves a víz. Kérdezi, hogy amikor fejlesztések vannak, akkor ezen nem lehetne javítani. A társasháznak, ahol laknak ott van vízlágyító, de nem ér semmit. A Vörösmarty Mihály Gimnázium alsó részén lévő buszmegálló állapota katasztrofális (nem lehet leülni, szemetes sincs, nincs fedett hely) – a szemben levő buszmegálló ellenben nagyon szép. A Diósdi úton a közlekedési táblák állapota hagy kívánni valót maga után – főleg a gyalogátkelőhelyet jelző táblák vannak nagyon rossz állapotban (Best Market boltnál).

 

Gelencsér László (lakos): A csatornázás felől érdeklődik, hogy mikor köthetnek rá.

 

Kopor Tihamér: A rákötésről értesítést fognak kapni. Amikor az utcai gerincvezeték elkészül és alkalmas arra, hogy a már meglévő rendszerbe be tudják kötni, akkor arról a csatornatársulás kiküldi az érintett ingatlanoknak az értesítést.

 

Metzger Béláné (tag): A Tárnoki úti óvoda felújítási pályázata felől érdeklődik.Az ablaksor egyik felén beesik az eső (ennyire el van korhadva), dohosak a szekrények, penészes a konyha stb. 

 

 

 

Kopor Tihamér: Megköszöni a részvételt.