Az ülés helye:Bolyai János Általános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24 – 32.)

Időpont: 2011. április 19. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 10 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) A Föld Napja

2.) Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

3.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (10 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT:

 

Tárgy: A Föld Napja

 

Antunovits Antal: A Föld Napja április 22-én van, de az mivel idén Húsvétra esik az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztérium országosan május 21-én tartaná meg és erre a napra meghirdetett egy országos szemétszedő, várostakarító kampányt. Érd Megyei Jogú város is részt vesz ebben az országos takarítási kampányban. Kéri a településrészi önkormányzat tagjait, hogy mindenki legalább 2 személyt szervezzen be maga mellé erre a napra, illetve kérdezi a tagokat, hogy a két választókerületben hol van még problémás hely, amit meg kellene tisztítani.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Dr. Öveges Kristóf Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitányának bemutatkozása – Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Dr. Öveges Kristóf (Érd Megyei Jogú Város rendőrkapitánya): Elmondja, hogy február 1-től került megbízott rendőrkapitányként az érdi rendőrség élére. 15 éve rendőr, a BRFK-n kezdett, majd 8 éven keresztül Szigetszentmiklóson dolgozott – az utolsó 3 évben rendőrkapitányként. Sokrétű és bőséges feladta lesz. A legnagyobb problémát a vagyon elleni bűncselekmények száma, ezen belül a betöréses lopások száma elég magas, a felderítési mutató pedig alacsony. Ezeken javítani kell. Elmondja, hogy a körzeti megbízottak területei is változnak fognak a településrészi önkormányzatok területéhez igazodva.

 

Kőrösi János (lakossági érdeklődő): A rendőrautókat egyre többet látják Óvárosban, aminek örülnek. Kérdezi, hogy a térfigyelő kameráknak milyen eredménye van.

 

Csengeri Attila (lakossági érdeklődő): A kerékpáros járőrszolgálat iránt érdeklődik.

 

Dr. Öveges Kristóf: A betöréseket megszüntetni nem tudják. A betörések alkalmával a készpénzt, illetve az ékszereket viszik el elsősorban – javasolja, hogy ezeket ne tartsák otthon. A SZEM mozgalmat a rendőrség is támogatja. Mindenkit bíztat arra, hogy lépjen be a Polgárőrségbe. A közterületen minél több időt igyekeznek tölteni. A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban elmondja, hogy a rendőrség figyelik és rögzítik az eseményeket. A kamerák körzetében a bűncselekmények száma a minimálisra csökkent. A kerékpáros járőrszolgálattal kapcsolatban továbbította a javaslatot a feletteseinek, döntés még nem született. A bűncselekményt minősíteni kell, ehhez kell a kár. Kéri a lakosokat, hogy az apró információkat is osszák meg a rendőrséggel. Az emberek a jogaikkal tisztában vannak, a kötelességeikkel ellenben nem. Aki tanul és dolgozik az nincs rászorulva arra, hogy bűncselekményeket kövessen el. Mindig a konkrétumok érdeklik, a szóbeszéddel nem tudnak mit kezdeni.

 

Karsai Jánosné (lakossági érdeklődő): Az óvárosi temető környéke nagyon veszélyeztetett terület, majdnem minden autót feltörnek. Kérik, hogy oda tegyenek egy térfigyelő kamerát. A körzeti megbízottaknak ajánlja, hogy járják az utcát és vegyék fel a kapcsolatot a lakosokkal, sok mindent megtudhatnak, ha nem csak autóval járnak, hanem gyalogosan is.

 

Kőrösi János: Javasolja, hogy a Közgyűlés hozzon egy olyan rendeletet, ami megtiltja a házalást. Ez egy felderítési módszer. Vannak olyan falvak Magyarországon, ahol ki is van téve, hogy tilos a házalás a város határában.

 

Dr. Öveges Kristóf: A házaló kereskedésnek vannak szabályai, azt lehet korlátozni. A házalóknak a 70 – 80 %-a átverés.

 

Lakos: Felhívja a figyelmet a 6-os úton parkolónál egy teherautó parkol vontatóval együtt. A pályaudvarok és az aluljárok környéke tele vannak szeméttel, büdösek és állandóak a rongálások is.

 

Sipos Zsolt (körzeti megbízott): Az út melletti parkoláshoz területfoglalási engedélyre van szükség.

 

Polgár Tamás (lakossági érdeklődő): A piacon hétvégenként a parkoló tele van illegális házalókkal, árusokkal.

 

Kluták József László (ÉKFI vezetője): Állandó rendőrléti jelenlétet kértek a piacra. A rendőrség biztosítása a piacon.

 

Antunovits Antal: A kastély területén szeretné, ha a rendőrség este 9 és 11 óra között járőröznének arra. A lakótelepi a játszótéren 1 és 3 óra között, maikor vége a tanításnak a hazafelé tartó diákok rongálnak.

 

Vékony Józsefné (lakos): Megjegyzi, hogy Érligeten az utcanév táblákat sorra megrongálták.

 

Sipos Zsolt: Az utcanév táblák rongálásának a 80 %-át a hétvégi időszakban a fiatalok követik el. A megelőzés nehéz. Várják a lakosság bejelentéseit.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Ismerteti a SZEM mozgalmat. Elmondja, hogy az odafigyelésen van a hangsúly és nem a megfigyelésen. Elmondja, hogy megalakult a Cigány Tanács és úgy néz ki, hogy ők érdemben tudják a rendőrség, illetve a polgárőrség munkáját is segíteni.

 

Vékony Józsefné: A közbiztonságon kellene javítani, mert azzal nagy bajok vannak.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Antunovits Antal: Lakossági fórumot szeretne szervezni Óvárosban, az ott lakók, illetve a kisebb részvételével úgy, mint 4 évvel ezelőtt, de jó lenne, ha erre az érintettek is eljönnének.

 

Pató Simon: A Fő utcában lakók ne, kapnak Érdi Újságot.

 

Antunovits Antal: Megköszöni azoknak, akik részt vettek az április 08-án és április 15–én szemétszedésben Óvárosban a kastélynál.

 

Karsai Jánosné: Az SZTK előtt Óváros felé menet eltűnt a buszmegálló. Állítólag a Tárnoki úton is. Elfűrészelték és be is betonozták.

 

Antunovits Antal: Az Érdi Újságban megjelent, hogy az alacsony padlózatú buszokhoz igazítják a buszmegállókat.

 

Kőrösi Jánosné: A városközpontban lévő parkoló hiányra hívja fe la figyelmet. A központban nincs nyilvános WC.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy a lakótelepi vízóra cserével kihez lehet fordulni. Az óvárosi temetőben a vízcsap nem működik. Kérdezi, hogy kié az óvárosi temető, tisztázni kellene a tulajdonjogát és azt, hogy ki a kezelője. Kérdezi, hogy az óvárosi kastélynak és a Gazdatiszti Háznak ki a tulajdonosa, illetve érdekli a most ott lakük listája.

 

Polgár Tamás: Az Alsó utcában volt egy gyorsító sáv, de még a megállni tilos tábla az út szélén még ott van.

 

Antunovits Antal: A kutyafuttatóval kapcsolatban lakossági fórumot fognak tartani a lakótelepen.

 

Bércesi Tibor: A Molnár utcában 7 db 30-as tábla van kitéve.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.