Az ülés helye: Bolyai JánosÁltalános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24.) ebédlő

Időpont: 2011. június 16. 17:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 10 fővel. Javasolja, hogy vegyék le a napirendről a 2. napirendet a „Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről”-t. Ismerteti a módosított napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató a 2011. június 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

3.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (10 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Az elmúlt időszakban a Thermal Hotel környékén egyre több lett a gépkocsi feltörés és az alkalmi lopások száma is megnőtt. Kevesebb a bejelentés érkezik a hegyről. Elmondja, hogy amióta körzeti megbízott Ófaluban a fogadóórája egy ember ment el. Minden páros héten péntekenként 12 órától 14 óráig tart fogadóórát. A 06-23-365-041-es kapitánysági telefonon lehet üzenet hagyni a részére.

 

Antunovits Antal: A Szapáry utcában lakók panaszkodnak, hogy az utcában az egyik lakó hangoskodására. A lakótelepi gépkocsi feltörések felől érdeklődik. A játszótéri randalírozásra hívja fel a figyelmet.  

 

Kőrösi Jánosné (tag): A házalók kitiltását a parlament nem támogatja. A terepszemlézőkkel van gond.

 

Vékony Józsefné (tag): A környékükön a kerékpár lopások száma nőtt meg. Kérdezi, hogy az elkövetőnek vélt személyeket nem lehetne-e folyamatosan ellenőrizni.

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. június 23-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Antunovits Antal: Ismerteti az adórendelet változását.

 

Kőrösi Jánosné: Javasolja, hogy az épület kora, illetve az anyaga is számítson.

 

Martin Norbert (tag): Dr. Csőzik László módosító javaslatai között is szerepelt, hogy ezeket vegyék figyelembe, de a közgyűlés nem fogadta el a módosító javaslatokat.

Vékony Józsefné: Kérdezi, hogy akinek a víz miatt megy tönkre a háza, az miért nem kap semmiféle kedvezményt, illetve kártérítést.

 

Bércesi Tibor (tag): Javasolja, hogy kapjon kedvezményt, vagy méltányosságot az, aki az épületnek a régi, műemléki jellegű, eredeti arculatát visszaállítja!

 

Csutora László (lakossági érdeklődő): Javasolja, hogy a kedvezményt minden nyugdíjasra terjesszék ki, ne csak a 70 éven felüliekre!

 

Ba Ferenc (tag): A munkanélküliek kedvezményeiről érdeklődik.

 

Csibrák Csaba (tag): A belterületté minősített területek adóterhe nagyon megnőtt (6 - 7-szeresére és nem igazán lehet építési területnek nevezni) – semmi védelmet nem kapnak az ottaniak például a terménylopásokkal szemben.

 

Vékony Józsefné: A HÉSZ módosításával kapcsolatban a 12. § kapcsolatban kérdezi, hogy ahol veszélyes hulladékok vannak, azokkal mi lesz (pl. Duna utca). A mentőállomásnál a Kis-Duna utcában a FIAT, Renault szalon stb. a hegyoldalból patakként folyik a víz! Elég hogy csak egy kis eső essen és vízben állnak.

 

Kőrösi Jánosné: A házszám rendelet módosításával kapcsolatban elmondja, hogy előbb meg kellene oldani, hogy rendezve legyenek a házszámok és utána kell a házszámokat kitenni. Óvárosban vagy a Tárcsázó közt, vagy a Tárcsázó utcának a nevét meg kellene változtatni, mert könnyen összetéveszthetőek.

 

Bércesi Tibor: Szerinte 2 – 3 féle javaslat kellene, hogy formailag hogyan nézzenek ki a házszámtáblák, mert így mindenhol máshol néznének ki és így nem lesz egységes!

 

Kőrösi Jánosné: A gazdasági haszonállatok tartásával kapcsolatos rendelettel kapcsolatban elmondja, hogy nem ért egyet azzal, hogy  folyamatosan szűkítik a körét. Aki a virágzó kertvárosba költözik, az legyen tisztában vele, hogy hova költözik és ha nem tetszik neki, akkor ne költözzön ide.

 

Kőrösi Jánosné: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló rendelettel kapcsolatban megjegyzi, hogy nagyon fegyelmezetlenek a buszon a gyerekek. Kérdezi, hogy az óvárosiakra nem érvényes az összvonalas bérlet.

 

Kőrösi Jánosné: A II. Lajos Általános Iskola megszűnése után tanulók kerültek a Hunyadi Mátyás Általános Iskolába. Kérdezi, hogy ez hozzájárult-e ahhoz, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskolába kevesebb gyereket írattak be.

 

Tekauer Norbert: A Hunyadi Mátyás Általános Iskolába igazgatóváltások sora volt és mindegyikük másfajta filozófiát vallott. Úgy néz ki, hogy a legújabb irányvonal nem hozta meg a kellő beiratkozási létszámot.  

 

Csutora László: A szociális rendelet módosításával kapcsolatban kérdezi, hogy itt is visszamenőlegesen 5 évre szól, vagy csak a hatálybalépéstől fog számítani.

 

Kőrösi Jánosné: A parkolási rendelet módosításával kapcsolatban kérdezi, hogy a városközpontban van-e forgalomszervezés. A Kornélia – Alsó utca sarkán lévő védett háznál levert vakolat.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Bércesi Tibor: A Szántó utca vízelvezetésének problémáját (Széles – Fő – Mecset – Külső-Római út – Dózsa György – József Attila – Kerülő utca) veti fel.

 

Vígh Szilvia: A TexElektro hátsó szekciója – az Ágota utca eleje 1-2-3 szám körüli területre "közterületi kukát, szemetest" szeretnék kérni, hogy kihelyezni, mert ott parkol mindenki, aki a postára jön, táncosok, boxolók, bolhapiacra jövők, bútorszállítók, vásárlók, stb mindenki ott szórja ki a  szemetét a zsebéből, kocsiból. Nagyon sok a szemét, amit az ott élők szednek össze napi rendszerességgel.

 

Több lakos: Penny bejáratánál a tábla, hogy záróvonal van – teherautókra is vonatkozik-e. Nagyon rossz helyen van kitéve, nem is látható!

 

Vékony Józsefné: Kérdezi, hogy az önkormányzat miért hagyja az önkormányzati tulajdonú területeket lepusztulni, illetve miért hanyagolja el őket. (pl: Duna u. 40., Duna u. 6. vagy 8. a FINÁL étteremnél)

 

Radeczky Andrásné (tag): Az őstermelői piac felől érdeklődik.

 

Csutora László: Az Ella utcában nincs közvilágítás és csak földkábelen lehetett bevinni az utcába az áramot. Kérdezi, hogy miért.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.