Az ülés helye:Nevelési Tanácsadó (voltII. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

Időpont: 2011. szeptember 14. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2011. szeptember 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a Kerülő utcában pincs feltörés történt, besurranásos tolvajlásra is sor került. Erőszakos bűncselekményről nincs tudomásuk. A vízművek területén fa tolvajokat fogtak. Eljött az ősz és felhívja a figyelmet az illegális faárusokra. Kéri, hogyha a lakosok ilyet látnak, ilyenről tudomást szereznek, akkor hívják a rendőrséget. A nyár végével 30 új pályakezdő kollegát kapott az Érdi Rendőrkapitányság. Megemlíti, hogy fokozott közúti ellenőrzésekre lehet számítani, a közlekedési büntetési tételek emelkedtek.

 

Gruber Istvánné (lakossági érdeklődő): Megemlíti, hogy a mecset környékén sajnos a helyzet változatlan.

 

Vígh Szilvia (tag): A Pennynél lévő táblákkal kapcsolatban érdeklődik.

 

Wolf István (lakossági érdeklődő): Szintén a Pennynél lévő táblák iránt érdeklődik.

 

Lakossági érdeklődő: A Thermál hotelnél a közlekedésre hívja fel a figyelmet, túl gyorsan mennek az autók. A Külső-Római úton száguldoznak az ÉTV Kft. autói – pedig semmi keresnivalójuk ott. Élhetetlen az utca. A Budai úton 22:00 óra után gyorsulási versenyeket rendeznek. A piros háromkerekű mozgáskorlátozott járműre szabálytalan közlekedésére hívja fel a figyelmet. Kérdezi, hogyha felajánlanának gépjárművet a rendőrségnek, akkor azt tudnák-e üzemeltetni. A TESCO parkolóban a rokkant parkolót arra nem jogosultak használják.

 

Kertész Balázs: Közvetlenül nem lehet felajánlani. Van egy non-profit szervezet, aki ezzel foglalkozik.

 

Antunovits Antal: A Szántó utcába nem lehet bemenni, mert elállják az utat.

 

Csutora László (lakossági érdeklődő): A Budai úton lévő motoros bolttól nem lehet belátni az Ella utcába.

 

Polgár Tamás (lakossági érdeklődő): A Stop Shopnál ahogy átmegyünk a zebrán van egy szép nagy virág, amit szerinte el kellene tenni onnan, mert ha egy gyerek kiugrik onnan, akkor azt nem lehet észrevenni. Kérdezi, hogy mi értelme van az elsőbbség adás táblának a lakótelep felől ahogy az Alsó utcára kanyarodnak. Az Alsó utcában az Erste épület mellett az új háznak az ajtaja síkban van a járdával.

 

Kertész Balázs: A sétálóutcáról a Budai útra lévő új zebránál rossz oldalra helyezték ki a táblát.

 

Antunovits Antal: A Karolina utca – Felső utca – Soós pékségnél felhívja a figyelmet a táblára.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Kérdezi, hogy a rendőrség készül-e valamivel a csatornázás elkezdésekor.  

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. szeptember 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Antunovits Antal: Ismerteti a napirendendeket. A HÉSZ módosítással kapcsolatban elmondja, hogy a WC problémát meg kell oldani.

Lakossági érdeklődő: Kérdezi, hogy miért engedik meg azt, hogy az utcán bármit áruljanak (növényeket, gyümölcsöt stb.) – és senki nem ellenőrzi őket.

 

Németh Antal (lakossági érdeklődő): Kérdezi, hogy csak azon a két kijelölt területen lesz Érden őstermelői piac. Mert ez a két helyszín egymástól nincs messze. Kérdezi, hogy mi lesz a város többi részével.

 

Antunovits Antal: Ideiglenes lesz és ezt a két helyszínt próbának szánják.

 

Wolf István: Az ott árusítóktól helypénzt kellene szedni a takarítási költségekre.

 

Kőrösi Jánosné: Az iskolabusz járattal kapcsolatban felolvassa a Humánpolitikai Irodától kapott levelet. Megjegyzi, hogy már sokkal előbb meg kellett volna ezt a lépést tenni, és ezt ők már régóta javasolták is. A probléma sajnos ugyanúgy meg fog maradni a gyerekek viselkedésével kapcsolatban.

 

Karsai Jánosné (lakossági érdeklődő): Az iskolabuszon a levéllel ellentétben nem nagyon voltak 10-nél többen.

 

Csibrák Csaba (tag): A pályázatokon részt kell venni, minél több pályázaton.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy ki fogja üzemelteti a főteret.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Vékony Józsefné (tag): A csapadék vízelvezetésre mikor kerül sor. Kérdezi, hogy a képviselői keretet mikor fogják megkapni a képviselők. A Sárvíz utcát nyáron egy kis eső is elöntötte – mi lesz, ha tényleg esni fog.

 

Antunovits Antal: Nem tudja, hogy mikor kapják meg a képviselői kereteket. A képviselői keretet csak vízelvezetésre lehet felhasználni.

 

Lakossági érdeklődő: Kérdezi, hogy a 40 éves eternit csöveket nem fogják kicserélni a csatornázáskor. Eddig is sok csőtörés volt.

 

Radeczky Andrásné (tag): A Hivatalnok utca 11. szám alatt lakó jelezte neki, hogy bomba van náluk és fél, hogy a csatornázási munkák alkalmával fel fog robbanni.

 

Csutora László: Az Ella utcai közvilágítással kapcsolatban érdeklődik. (Mikor lesz?) Az Európai uniós csatlakozás óta csak földkábelbe lehet vinni az áramot.

 

Vékony Józsefné: Kérdezi, hogy azoknak a járdáknak a felújítását ki végzi, akik részt vettek a lakossági hozzájárulással épült járdaépítésben.

 

Wolf István: Kérdezi, hogy a város mennyi pénzzel támogatja a női kézilabda csapatot.

 

Antunovits Antal: A Te szedd mozgalom óta többször is kérte, hogy vigyék el a szemetet, ami még mindig nem történt meg.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.