Az ülés helye:Bolyai JánosÁltalános Iskola (2030 Érd, Erzsébet u. 24.) ebédlő

Időpont: 2011. november 15. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Hatósággal kapcsolatos kérdések

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

3.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

4.) Tájékoztató a 2011. november 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Hatósággal kapcsolatos kérdések

 

Antunovits Antal: Felolvassa a levelet, amit az október 11-ei településrészi önkormányzati ülésen feltett kérdésekre kapott.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

Andorkó Tibor Gyula (körzeti megbízott): Az elmúlt időszakban a körzetben kirívó bűncselekmény nem történt. Elmondja, hogy a megígért 14 főt megkapta a kapitányság, akik az Érdi Kapitányság területén fogják a feladatukat ellátni (Érd, Diósd, Százhalombatta, Tárnok), a későbbiekben még számíthatnak bővítésre.

 

Vékony Józsefné (tag): A rendőrtámadás felől érdeklődik.

 

Andorkó Tibor Gyula: A nyomozás érdekében nem kíván semmit mondani, a jogerős bírósági ítélet után majd beszélhet róla.

 

Vékony Józsefné: Jobbulást kíván a rendőröknek.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről 

 

A polgárőrség az Országos Polgárőr Szövetség ülésén vesz részt, ezért a napirend pont tárgyalására nem került sor.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. november 24-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Antunovits Antal: Ismerteti a november 24-ei Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

Bércesi Tibor (tag): Javasolja, hogy az előterjesztések mögé térkép, vagy helyszínrajz kerüljön, hogy jobban beazonosítható legyen.

 

Csibrák Csaba (tag): A takarítási szolgáltatás kiszervezésével kapcsolatban kérdezi, hogy akkor munkahelyek fognak megszűnni. Ha leépítés lesz, akkor kérdezi, hogy milyen fajta leépítés lesz.

 

Bércesi Tibor: Kérdezi, hogy hány évre szerveznék ki a takarítási szolgáltatást. A közbeszerzésnél az ár titkos.

 

Kőrösi Jánosné (tag): A kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatban kérdezi, hogy miért jó az, hogy a városban kaposvári székhelyű cég végzi ezt a fajta szolgáltatást. Kérdezi, hogy a Batthyány Programból miért maradt ki a kastély domb bástyafalának a javítása, Gazdatiszti Ház, illetve a kápolna.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Bércesi Tibor: Kérdezi, hogy lesz-e zöldhulladék járat, vagy esetleg tüzeljék el a leveleket. Kéri, hogy adjanak erről valami tájékoztatást legalább az Érdi Újságban.

 

Németh Antal (lakossági érdeklődő): Megszokták az emberek, hogy minden évben van zöldjárat. Javasolja a komposztálást.

 

Antunovits Antal: Szerinte tömöríteni kellene a zöldhulladékot és kevesebb autó is elég lenne az elszállítására.

 

Bércesi Tibor: ő is komposztál, de megtelt már a komposztálója. A diófa levelet nem lehet komposztálni.

 

Németh Antal: Azt is lehet komposztálni.

 

Antunovits Antal: Kérdezi, hogy igaz az, hogy 2000 után az új építésű házaknál azt írja elő az önkormányzat, hogy csak földkábelen keresztül lehet bekötni a villanyt.

 

Csibrák Csaba: A csatornázási ütemterv felől érdeklődik.

 

Vékony Józsefné: Érdeklődik, hogy a Duna utcában mikor fogják elkezdeni a csatornázási munkákat. Arról volt szó, hogy először a veszélyeztettt területeken fogják kezdeni a munkálatokat.

 

Kőrösi Jánosné: Kérdezi, hogy aki meghalt annak miért kell szemétszállítási díjat fizetnie.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.