Az ülés helye:Nevelési Tanácsadó (voltII. Lajos Általános Iskola) (2030 Érd, Fő u. 42.)

Időpont: 2011. december 08. 18:00 óra

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2011. december 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt körzeti megbízotti eseményekről

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Kéri, hogyha gyanús embereket látnak, akik a házakat nézik, vagy lassan sétálnak, akkor hívják a rendőrséget. Az ünnepek közeledtével a nagyobb bevásárlóközpontokat fokozottabban ellenőrzik. A Judit utcában, ahol főleg hétvégi házak vannak és a vasért – elég jó ára van megint a vasnak – egyre több a betörés.

 

Gruber Istvánné (lakossági érdeklődő): A Járom utcában a pincénél folyamatosan autókat vágnak szét.

 

Antunovits Antal: A Külső-Római úton hétvégéken éjjel-nappal folyamatosan megy a „munka”, hangoskodnak.

 

Kertész Balázs: Ha ilyen van, akkor azt az ott lakók nyugodtan jelenthetik nekik.

 

Csibrák Csaba (tag): A lakótelepen a tíze emeleteseknél történt autórongálások felől érdeklődik.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről 

 

Macsotay Tibor (Érdi Polgárőrség elnöke): Elmondja, hogy a polgárőrség a Cigány Tanáccsal közösen részt vett a népszámlálásban. A népszámlálás a városban rendben lezajlott. Az egyedül élő, rászoruló idősek felügyeletére fokozott figyelmet szentelnek. A hajléktalanokra is jobban oda kell figyelni, szabálysértést követ el, aki az utcán él. A Hajléktalanra szállóra az alkoholos állapotban lévőket nem engedik be.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Elmondja, hogy a Halottak Napja alkalmából nagyon megnyugtató volt a polgárőrség jelenléte.

 

Vékony Józsefné (tag): Elmondja, hogy az ünnepek közeledtével megnövekedett környékükön a betörések száma.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2011. december 15-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Antunovits Antal: Ismerteti a főbb napirendendeket. A folyékony hulladékkezelési díj emelkedni fog, az üzemanyag árak emelkedése miatt kerül erre sor.

 

Kőrösi Jánosné: Nem érti, hogy valami piaci elveken működik, vagy kontraszelekció alapján.

 

Vékony Józsefné: Soknak tartja az áremelés mértékét.

 

Csibrák Csaba: Szintén soknak tartja az emelés mértékét.

 

Antunovits Antal: Javaslat az önkormányzati tulajdonú utakon történt beruházások térítésmentes befogadására

 

Kőrösi Jánosné: Az önkormányzati utakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy az útépítések után – se Felső utca (a Gyurcsek kanyarig), se a Fő utca nincs olyan állapotban, mint amilyenek voltak. Kérdezi, hogy miért hagyták tönkretenni, miért nem javíttatták meg azzal, aki használta. Nagyon hiányzik a gazda gondos szeme.

 

Vékony Józsefné: A Polgármesteri Hivatal melletti parkolót rendbe kellene tenni.

 

Németh Antal (lakossági érdeklődő): A DM kiépített egy vízrendszert, aszfalt utat adnak át, a felszíni vízelvezetést megoldották. Kérdezi, hogy milyen szennyvízelvezető rendszer van – erről nem szól az előterjesztés, hogy mit adnának át. Kérdezi, hogy lehet azt tudni, hogy mennyi adót fizet a DM.

 

Antunovits Antal: Megemlíti, hogy a város 2011. évi Közbeszerzési Terve is változik.

 

Csibrák Csaba: Kérdezi, hogy a Vörösmarty Mihály Gimnázium, TÁMOP-3.1.3/1-2010-0005 pályázat a laboros pályázat-e.

 

Antunovits Antal: A Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület 2011. évi munkájáról szóló beszámoló is szerepel a Közgyűlés napirendi pontjai között. Érdekes helyzet alakult ki, mind a két felet meg kellene hallgatni.

 

Kőrösi Jánosné: Nagyon érzékeny emberek a mozgáskorlátozottak. Akik alkalmasak lennének vezetőnek, azok nem vállalják.

 

Németh Antal: Akut probléma és szerinte még évekig el fog húzódni. A problémákat belülről kellene megoldaniuk.

 

Antunovits Antal: A Móra Ferenc Általános Iskola Pedagógia Programja változni fog.

 

Kőrösi Jánosné: Szerinte jó a program, végre a szakemberek kezébe került. Kérdezi, hogy ami jó volt, azt 4 évvel ezelőtt miért kellett szétszedni.

 

Antunovits Antal: A távhőszolgáltatás díjak nem fognak emelkedni.

 

Kőrösi Jánosné: Végre befagyasztják az árakat. Helyesli.

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet a jövőben „Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény néven működne a továbbiakban.

 

Karsai Jánosné (lakossági érdeklődő): Nehezményezi, hogy a Szakorvosi Rendelőintézetbe bármelyik szakrendelésre időpontot csak személyesen lehet kérni, a telefont nem veszik fel.

 

Vékony Józsefné: Szintén nehezményezi, hogytelefonon nem lehet időpontot kérni szakrendelésre, csak személyesen lehet! Kérdezi, hogy miért lehet időpontot kérni, ha nem lehet időpontot kérni.

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy a Bem téren létesülő INTERSPAR áruházzal kapcsolatban elmondja, hogy a SPAR Magyarország Kft, levélben fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a fenti beruházást leghamarabb 2013. december 31-ig tudják megvalósítani, annak ellenére, hogy a napokban megkapták a jogerős építkezési engedélyt. Jelezték, hogy a banki finanszírozás miatt tehermentesíteni kell az érintett ingatlanokat, vagyis az Önkormányzat javára bejegyzett beépítési kötelezettség és az azt biztosító vételi jogok valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan nyilvántartásból való törlését. Határidő tekintetében indokként a SPAR Kft előadta, hogy a beruházással szorosan összefüggő Iparos utca átépítése NIF Zrt. beruházásában csak 2013-ban valósulhat meg, így az áruház építése is 2013-ra tolódik. A kérésnek eleget téve, módosítani kell az adásvételi szerződést. Annak biztosítékául, hogy a beruházás megvalósuljon az Önkormányzat 75.000.000,- Ft meghiúsulási kötbért köt ki Érd M7 Kft.-vel szemben. A kötbérre az Önkormányzat akkor jogosult, ha az Iparos út rekonstrukciójának befejezését követő 90. napjáig nem szerzi meg az M7 Kft. a jogerős építkezési engedélyben foglaltaknak megfelelő használatbavételi engedélyt.

 

Vékony Józsefné: Örvendetes dolog, hogy végre valahogy megkötik a kezüket.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Kőrösi Jánosné: Kérdezi, hogy mik a tervek a volt II. Lajos Általános Iskola épületével, ahol most a Nevelési Tanácsadó működik.

 

Antunovits Antal: Bércesi Tiborék háza előtt a favágók össze-vissza vágták a fákat, bokrokat.

 

Gruber Istvánné (lakossági érdeklődő): Nemcsak előttük végeznek olyan munkát, hanem a környéken több helyen is, otthagyják az ágat.

 

Vékony Józsefné: Kérdezi, hogy aki a leveleket nem takarítja el maga előtt, azzal mit lehet kezdeni. A MÁV töltést is takarítani kellene.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes ünnepeket kíván.