Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. február 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a körzetben a Judit utcában hétvégi házat törtek fel, Külső-Római úton családi ház betörés történt. A szelektív hulladékgyűjtő kukákat borogattak, a központban hétvégén egy idős embertől mobiltelefont tulajdonítottak el. A TESCO parkolóban, illetve a Penny üzletnél újra trükkös lopások fordulnak elő. Az Emma utcából egy utánfutót loptak el. Az ófalusi buszjáraton reggelente újra problémák vannak, fiatalkorúak késsel utaznak. A körzeti megbízotti telefonszám a következő: 06-20-911-2896. Elmondja, hogy a kapitányságon személyi változások történtek.

 

Csutora László (lakos): Az Elvira utca – Piroska utcánál az ipari területen többen panaszkodtak, hogy a személygépkocsikból elvitték az üzemanyagot.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

 

Pálházy Imre (Érdi Városi Polgárőr Egyesület Ófalusi vezetője): Elmondja, hogy a hétvégén az Ágota utcában a még nem elkészült, nem átadott csatornába szennyvizet szivattyúztak, tetten érték és megbüntették az elkövetőt. Elmondja, hogy a báli szezon nagyobb gond nélkül lezajlott a városban.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. február 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

Antunovits Antal: Ismerteti Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

Bércesi Tibor (tag): A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény előtti járda helyzetét jó lenne már végre megoldani, nem méltó az intézményhez a járda állapota.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Kíváncsi lenne a beruházó önbecsülésére. A székely zászló kitűzésével kapcsolatban megjegyzi, hogy nem tudja, hogy hogyan tennének jót az ott lakókkal.

 

Antunovits Antal: Ha melléjük állnak.

 

Vékony Józsefné (tag): Az egészségkártyával kapcsolatban sérelmezi, hogy csak a nyugdíjas klub tagjai kapnának, szerinte ez diszkrimináció. A rászorulóknak kellene kapnia. Kérdezi, hogy mennyibe került az önkormányzatnak a járási hivatal létrejötte (a helységek átadása, számítógépek stb.).

 

Bércesi Tibor: Javasolja, hogy a költségvetésben a Művész telepre szánt 5 millió Ft-os összeget műemlékvédelemre szánják.

 

Antunovits Antal: Felteszi szavazásra Bércesi Tibor javaslatát, a költségvetésben a Művész telepre szánt 5 millió Ft-os összeget műemlékvédelemre fordítsák.

 

Az Óvárosi-Érdligeti Településrészi Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett javasolja, hogy a költségvetésben a Művész telepre szánt 5 millió Ft-os összeget műemlékvédelemre fordítsák.

 

Kőrösi Jánosné: Javasolja, hogy hívják meg polgármester urat, hogy nézze meg, hogy hogyan néz ki a kerékpárút kezdete Óvárosban, a Római út, ami a limes legfontosabb része volt és Vető utca 2. szám alatti területet.

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Mokus József (Erzsébet utcai lakos): Az Erzsébet utcában a mai napig 20 centis kátyúk vannak, kérdezi, hogy miért oda terelték be a forgalmat. A Bolyai JánosÁltalános Iskola utcája (Erzsébet utca) egész nyáron egyirányú. A gyerekeket reggel hozzák iskolába. Kérdezi, hogy legalább nyáron miért nem nyitják meg. Kéri, hogy állítsák vissza a régi forgalmi rendet. A lakótelepen a transzformátornál van egy gyalogátkelőhely – aki fentről jön az nem fog addig elmenni. Kérdezi, hogy miért nem lehetne az Emma utcába mind a két oldalra kitenni 30-as táblát, hogy gyerekközlekedés. A lakótelepről már vagy három éve nem szállították el a gallyakat, zöld hulladékot. Az Emese utcából és az Etelka utcából az esti iskola miatt nem lehet kimenni egy mikrobusszal, mert mind a két oldalon parkolnak. Ha máshogy nem lehet megoldani, akkor tiltsák meg ott a parkolást. A virágzó kertvárosban nem lehet a járda mellett zöldövezetet létrehozni, mert kitapossák. Amikor az esti iskola van nem látnak egy közterület felügyelőt, rendőrt vagy polgárőrt – pedig lehetne büntetni. Kérdezi, hogy a Bolyai JánosÁltalános Iskolánál, amikor esti iskola van, akkor a közterület felügyelők miért nem járőröznek ott és büntetnek. Január óta a lakótelepen 20 – 30 kóbor kutya van – kérdezi, hogy hol van a gyepmester. Kérdezi, hogy mellékutcába miért nem lehet fekvőrendőrt kitenni.

 

Antunovits Antal: Igaza van. Az Erzsébet utca egyirányusítását a Bolyai JánosÁltalános Iskola igazgatónője kezdeményezte a polgármesternél, mert elütöttek egy gyereket, amikor kiugrott egy személygépkocsiból és átszaladt az úttesten. Az Erzsébet utcából kb. 70 ember írta alá a petíciót. Az igazgató nő felelős az idejáró gyerekekért. Az Etelka utca és az Emese utca, ha minden igaz, akkor térköves utcák lesznek. Az emberek nem mennek el parkolni a parkolóházba, a Stop Shopba.

 

Kovács György (Éva utcai lakos): A kerítésen belül az igazgató a felelős, nem a kerítésen kívül. Közterületen a szülő, a gondviselő felelős a gyerekért. Közterületen történt a szerencsétlen baleset.

 

Antunovits Antal: Nem tudja, hogy az iskola előtti terület minek minősül a KRESZ szerint.

 

Klopfer Imre (Etelka utcai lakos): Az Emília utcában nincs forgalom, szélesebb az utca, mint az Erzsébet utcában és az utcában önkormányzati területek vannak, amit ki lehetne alakítani parkolónak és normálisan lehetne végre közlekedni az Erzsébet utcában. Az Etelka utcában a járdát a lakosok építették a pénzükön, nem az önkormányzat és meg lehet nézni, hogy most milyen állapotban vannak. Ott parkolnak az autók és a veje nem tud beállni hozzájuk autóval. A villanyoszloptól végig teljesen össze van törve a járda. A kertjükbe folyamatosan dobálnak be szemetet és az utca tele van cigaretta csikkel.

 

Nagyné Ágnes (Etelka utcai lakos): Nem fér el egymás mellett két személygépkocsi, az hogy lebetonozzák az utcát az nem megoldás. Az Erzsébet utca sarkából nem lehet kikanyarodni, mert nem lehet látni, ha valaki az Erzsébet utcából bekanyarodik az Etelka utcába. Az Etelka utcában próbálják a lyukakat folyamatosan töltögetni és így az utca páros oldalán minden kertbe befolyik a víz. Az utcában két személygépkocsi úgy fér el egymás mellet, ha a járdát is használják és így a járdák állapota katasztrofális. A kertjükbe folyamatosan dobálnak be szemetet és az utca tele van cigaretta csikkel.

 

Kovács György: Az Éva utcát egy évvel ezelőtt elég hosszan felmarták a csatorna építés miatt. Azóta folyamatosan töltik fel a kátyúkat, de amit egyik reggel feltöltenek az másnap reggel olyan, mintha nem csináltak volna semmit. A kátyút kicsi murvával töltik fel, ami nem ér semmit és mindezt a csatornázásra befizetett pénzből van – kidobott pénz. Az Éva utcában ha nincs ott a villanyoszlop, akkor már bementek volna a kertjébe, mert nem tudnak máshol bekanyarodni, tengelyig besüllyed az autó – azt már nem töltötték fel. Az Éva utcai rész lejtős, ezért a kertekbe foylik be a víz, sár stb. Az Erzsébet utcával kapcsolatban  elmondja, hogy a KRESZ-nek van olyan szabálya, hogy várakozni, megállni tilos, de arra az 1 percre, amíg kiszáll a gyerek a szeméylgépkocsiból addig meg lehet állni. Az egyik utcának egyik irányba, a másik utcának pedig a másik irányba kellene egyirányúnak lennie – legyen kitáblázva és elleőrizzék is. Kérdezi, hogy miért az Etelka utcára irányították a forgalmat.

 

Bilik Jánosné (Ágnes utcai lakos): Az Angyalka utcában a kátyukat murvával töltik fel, de nem is murvával, hanem valamilyen vörös porral, ami esőben szétmállik. A Stop Shopnál ahogy a vasútállomás kinéz azt az ÁNTSZ-nek jelenteni kellene (koszos, büdös stb.). Igaz, hogy most ott nincs vasúti közlekedés, de a lakosság minden nap használja. Kérdezi, hogy miért nem lehet ott térfigyelőkamerákat elhelyezni és az elkövetőket előállítani. Fiatal gyerekek molesztálják az öregeket. Kérdezi, hogy eső után az aluljáróban miért van akkora víz, miért nem vizsgáltatták ki és csináltatták meg a kivitelezővel. Az Ágnes utcai közvilágítással kapcsolatban elmondja, hogy befelé fordították a lámpákat, pedig keifelé kellene fordítani.

 

Polgár Tamás: A TESCO-nál lekopott a gyalogátkelőhely festése, nem lassítanak az autósok.

 

Kovács György: A KRESZ szabályozza, hogy az út szélén lévő tábla felülírja a zebrát. Budapesten egyenruhás járőrök vannak az iskolák előtt reggelente, hogy segítsék a közlekedést. Kérdezi, hogy a csatornázási munkálatokra vannak-e garanciás feltételek.

 

Antunovits Antal: A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, a Teleki Sámuel Általános Iskola, illetve a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium előtt a polgárőrök, vagy a közterület felügyelők ott vannak reggelente. A csövesek a TESCO-nál a jobb oldalon az árokparton laktak, megengedték nekik, hogy ott aludjanak, füredjönek. Felszólították, hogy számolják fel a szemetet, erre a benzinkút másik oldalára vitték át a szemetet.

 

Érdi István (Ella utcai lakos): A Budai úti járda állapotára hívja fel a figyelmet, szakaszosan van csak járda. A Duna utcai vasúti aluljárót lezárták és így a Balatoni úton lehet gyalogosan közlekedni, ami viszont sáros és ezért kimennek az útra. Valamilyen ideiglenes megoldást, vagy járda kellene ott, mert ez így nagyon balesetveszélyes. A Zámori úton a buszmegállóhoz nincs gyalogátkelőhely, az úton kell közlekedni. Az iskolai közétkeztetéssel probléma van – több szülő is panaszkodik az étel minőségére. A Kós Károly Szakképző Iskolában főzött étel sokkal jobb.

 

Vékony Józsefné: A Balatoni úton közlekedő autósok nincsenek hozzászokva, hogy gyalogosok közlekednek ott. Lezárták a Duna utcai hidat, egy mobil WC-t tettek oda és vagy 3 hete nem dolgozik ott senki. Ha nem dolgoznak, akkor kéri, hogy nyissák meg a gyalogosok számára – ha dolgoznak, akkor elfogadják a lezárást. A Duna utcába irányították a forgalmat, nem ilyen forgalomra tervezték az utat.

 

Nagyné Ágnes: Ehetetlen az ebéd a Bolyai JánosÁltalános Iskolában, már ő is kipróbálta, volt próbaétkezésen, mosogatólé íze van a levesnek stb. Egészségtelen ételeket kapnak ebédre a gyerekek. Kérdezi, hogy az allergiás, illetve a cukorbeteg gyerekek számára biztosítanak-e külön ételt. (A törvény előírja, hogy biztosítani kell az iskolának.)

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.