Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 7 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület bemutatkozása

4.) Tájékoztató a 2013. március 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (7 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a környéken az alábbi időszakban a Fő utcai lakatlan családi házból radiátorokat, Kerülő utcában nyitott ablakon mentek be, kálvárián hétvégi házból. A TESCO parkolóban a kamionokból a gázolajat még mindig lopják.

 

Martin Norbert (tag): Azt jelezték neki, hogy Érdligeten (Sulák patak környékén) lövik az őzeket.

 

Ba Ferenc (tag): Megköszöni a rendőri jelenlétet a lakótelepen.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.  

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület bemutatkozása

 

Szilágyi István (Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület titkára):  Néhány szóban ismerteti az egyesületet, ami 2009-ben alakult meg, 2012. november óta vesz részt az egyesület munkájában. Az Érdi Újságban megjelent bemutatkozásuk után egyre többen keresik fel őket. Felhívja a figyelmet a megelőzésre. A legjellemzőbb esetek közé tartozik az internetes csalások – visszafizetésre nem kerül sor, hiába ígérik. A termékbemutatókra szervezett utazásokra a bemutatót tartó emberek a befolyásolásra nagyon értenek, leginkább az üdülési jogokkal különösen vigyázni kell. Az elmúlt időszakban sokan megkeresték az egyesületet a csatorna házi bekötésekkel kapcsolatban, a fogyasztóvédelmi egyesület véleményét kérve. Véleményük szerint az akkreditált mérnökök igénybevétele a jelenlegi jogi, pénzügyi és szakmai körülmények között a leginkább gazdaságos és biztonságos megoldás az ügyfelek számára. Szeretettel meghívja a jelenlévőket március 27-én, szerdán, 18 órától a Polgárok Háza Dísztermében tartandó fórumra, aminek a címe: A devizahitelesek gyakorlati lehetőségei a mai Magyarország jogi körülményei között. Előfordul a következő csalás is, amelyre oda kell figyelni: Nagyszülőket felhívnak, hogy az unokáját baleset érte és pénzre lenne szüksége, amiért egy barátját küldi el – meg kell bizonyosodni róla, hogy tényleg történt-e baleset. Hetente 2 – 6 új panasszal fordulnak hozzájuk. Felhívja a figyelmet a megelőzésre.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. március 28-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Antunovits Antal: Ismerteti Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

Martin Norbert: A rendőrségi beszámolóban 8 településrészi önkormányzat szerepel, tudomása szerint pedig 6 településrészi önkormányzat található.

 

Antunovits Antal: A rendőrség, polgárőrség és tűzoltóság beszámolójával kapcsolatban megköszöni nekik a március 15-ei részvételt és segítséget. Kérdezi, hogy 2012-ben a fogászati ügyelet hány embert látott el.

 

Szilágyi István: Kérdezi, hogy az orvosok, fogorvosok nem tesznek hippokratészi esküt.

 

Kőrösi Jánosné (tag): A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló rendeletből hiányolja a helyi egyedi védelme alatt álló építmények közül például a bikaistállót, Vető u. 2., kápolnát. Tudomása szerint Magyarországon csak egy Magyar Földrajzi Múzeum van – kérdezi, hogy mivel ez országos szintű, akkor miért a megyei jogú város a múzeum igazgatójának a munkáltatója.

 

Antunovits Antal: Az önkormányzat a múzeum fenntartója.

 

Polgár Tamás (lakos): Javasolja, hogyha legközelebb lesz továbbadományozásra felajánlandó autó, akkor azt a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény részére ajánlják fel.

 

Antunovits Antal: Elmondja, hogy a mai Oktatási és Művelődési Bizottság ülésére meghívták „A II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű meghívásos pályázatának értékelése, javaslat a győztes pályázóval az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére” napirendhez. A bizottság Városi Ferenc ötvösművész terveinek elkészítését javasolta. A pályamunkák a Városi Galériában megtekinthetőek. A bizottság elnöke ragaszkodott ahhoz, hogy a helyszínről is döntsenek, a mű készítője helyszínként a Múzeum sétányt jelölte meg. A műalkotás nagyon jól sikerült, mindenkinek elnyerte a tetszését.  

 

Kőrösi Jánosné: A két emlékművet szerinte térben nem kellene egymástól távol elhelyezni. (Az első világháborús emlékmű Ófaluban az óvoda mellett található – nm telt el sok idő a két világháború között.

 

Bércesi Tibor (tag): Kérdez, hogy mennyibe fog kerülni az emlékmű megépítése.

 

Antunovits Antal: 10 millió Ft-ot szánnának rá.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Antunovits Antal: Szerinte a TESCO, illetve az ALDI körforgalomban lévő reklám-, illetve irányító táblák rossz helyen vannak kihelyezve. Kérdezi, hogy előírás szerint vannak-e kihelyezve. Szerinte gátolják a biztonsági közlekedést. Az Emese utcát és az Etelka utcát kijavították, szilárd burkolatúak lesznek.

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.