Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Pintér Lajos rendőrkapitány bemutatkozása, Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban Ófaluban a fémlopás történt a Kálvária utcában és a Júlia utcában. Érdligeten a MÁV felújítás kapcsán rézkábel lopás történt. A vadászattal kapcsolatban elmondja, hogy fácánokra, őzekre lőnek, de nem tudják, hogy kik – várják a bejelentéseket. A segélyhívó telefonszáma: 06-23-368-842.

 

Vékony Józsefné (tag): A MÁV felújítással kapcsolatban a sár, illetve por ellen szólal fel. Hiába szólnak nekik, ki lehetne küszöbölni egy takarítógéppel. Fokozatosan égetik a kábeleket.

 

Pintér Lajos (Érdi Rendőrkapitányság megbízott vezetője): Elmondja, hogy 1992 óta dolgozik az Érdi Rendőrkapitányságon. 12 évet dolgozott Tárnokon, a rendőrőrsön parancsnokként, tavaly Százhalombattán irányította rendőrőrsöt. Folyamatosan csökken a területen az elkövetett bűncselekmények száma. Eredménynek tartja, hogy egy rablássorozat elkövetőit kézre kerítették, ezzel csökkentek is a bűncselekmények száma. Feszített munkaidőben dolgozik a rendőrség. Rendet, fegyelmet, fegyelmezett munkavégzést, párbeszédet, együttműködést és nyitottságot vár el a munkatársaitól. Kéri, hogy a bejelentéseket időben tegyék meg, amikor észlelik a bajt.

 

Kőrösi Jánosné (tag): A határban látott lovas rendőrök jó érzéssel töltik el. Külterületen magára hagyott ingatlanok felől érdeklődik.

 

Pintér Lajos: Nemcsak a lovas rendőrök, hanem kerékpáros rendőrök bevetésével is fokozni szeretnék a rendőri jelenlétet.

 

Antunovits Antal: Az ófalusi iskolakezdési (reggeli), illetve iskola utáni buszjáraton felháborító, ahogy viselkednek. A Stop Shop háta mögött félnek este hazamenni. A lakótelepi játszótéren iskola után a gyerekek viselkedése hagy kívánni valót maga után. Kéri, hogy a lakótelepet este is figyeljék meg.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről 

 

 

Pálházy Imre (Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke): Elmondja, hogy a kábelégetőket rajta kell kapni, ezért kéri, hogy amikor látják, akkor tegyék meg a bejelentést. Nagyon nehéz őket rajta kapni, mert mire kiérkeznek a legtöbb esetben már eloltják. A kályhában való kábelégetéssel kapcsolatban nehéz fellépni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. április 25-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Antunovits Antal: Ismerteti Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

Kőrösi Jánosné: A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés rendelettel kapcsolatosan megjegyzi, hogy alaposabban át kellene gondolni, figyelembe kellene venni a rászorultságot, mozgáskorlátozottságot.  

 

Antunovits Antal: A rendelettel kapcsolatban arra jutottak a településrészi önkormányzat tagjai, hogy hétfőtől csütörtökig is díjmentes legyen a házasságkötés munkaidőben.

 

Kőrösi Jánosné: A Volánbuszos előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy nincsenek összehangolva a menetrendek a vonat menetrenddel, ami például az ófalusiaknak nagy gondot okoz.

 

Németh Antal (lakos): A helyközi járatok a minisztérium hatáskörébe tartozik. Érden két helyi járat van az Ófalusi, illetve a Parkvárosi.

 

Wolf István (lakos): Nincs megelégedve a Központi Ügyelet tevékenységével. Szerinte érdemes lenni egy felmérést készíteni, hogy mennyire elégedettek a lakosok az érdi ügyelettel.

 

Antunovits Antal: Amikor az ügyeletes orvos beteghez megy ki, akkor nincs, aki ott helyben ellássa a betegeket (ez főleg akkor gond, ha komoly baja van valakinek). Tudja, hogy ez pénzkérdés (kb. 40 millió Ft).

 

Németh Antal: Nem tartja jó ötletnek az égetést, helyette a komposztálást javasolja. Szerinte Felső-Parkváros tűzveszélyes környék. Az égetéssel szennyező anyag jut a levegőbe (kárt okoz), használatlanul szerves anyagot égetünk el, amire a természetnek szüksége van. Az égetéssel önmagunknak is kárt okozunk. 100 kg kerti hulladékból 10 – 30 kg humuszt lehet létrehozni. 1 gramm humusz 50 gramm vizet tud megkötni. A hamu ellenben tönkreteszi a talajt. Tűzvédelmi, természetvédelmi, illetve egészségvédelmi szempontból is a komposztálást javasolja.

 

Wolf István: Szerinte meg kellene vizsgálni, hogy Érden miért olyan drága a szemétszállítás. Az új szemétszállító jármű az Elvira utca és az Ella utca sarkán nem tud befordulni – technikai okokra hivatkoznak. A vízelvezető árok tele van agyaggal – ez a probléma. Az Elvira utca sarkán lévő kereszt felől érdeklődik.

 

Csutora László (lakos): Amióta a RÁVNA projekt elkészült, azóta nem tisztították az árkot.

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Wolf István: A volt úttörőház területe felől érdeklődik – úgy tudja, hogy 5 év beépítési kötelezettsége volt a területnek és az már régen lejárt. Az új Posta, a TEX-Elektro, a lakótelepi 10 emeletesek, a CBA csapadékvíz elvezetése mind a szennyvízcsatornába van bekötve. Ha nem oda vezetik, akkor hova.

 

Bércesi Tibor (tag): A Molnár utcába a 3,5 tonnás korlátozó táblákat újra ki kell tenni. A Beliczay-sziget fakitermelés során van, hogy 20 tonnás kocsik járnak.

 

Antunovits Antal: A Fő utcától a rendőrségig az ÉTV Kft. autó száguldanak.

 

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.