Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) A Bolyai János Általános Iskola környékének közlekedésével kapcsolatos kérdések

4.) Tájékoztató a 2013. május 30-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

5.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a napirendi javaslatot (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt időszakban a körzetben a hegyen történt több bűncselekmény.  Kerülő utcában és a Judit utcában hétvégi házakat törtek fel. A mecset végén a vízművek környékéről 16 db vasoszlopot vittek el. A Gulyás utcában családi házba betörés történt. A Temető utcából egy robogót vittek el, Kerülő utcában rongálás (kerítésbontás) történt. Az ALDI-ból műszaki cikkeket vittek el. A Felső utcából egy OPEL személygépkocsit tulajdonítottak el. A Penny market parkolóból trükkös lopás történt. A Bolyai János Általános Iskolában szekrény feltörés történt. A Topoly utcában családi ház betörés volt. Felhívja a figyelmet a nemsokára sorra kerülő TE SZEDD mozgalomra, a polgárőrségnél lehet érdeklődni a helyszínek iránt.

 

Kőrösi Jánosné (tag): A piacon történő faárusítások felől érdeklődik.

 

Vékony Józsefné (tag): A MÁV munkálatok és a csatornázás utáni úthelyreállítások felől érdeklődik. Kérdezi, hogy ki fogja rendbe hozni az utakat. Mindenki takarítson maga után – az útra felhordott sarat le kell takarítani.

 

Wolf István (lakos): Kérdezi, hogy mi számít munkaterületnek. Az Elvira utca csatornázása felől érdeklődik.

 

Martin Norbert (tag): Kérdezi, hogy lesznek-e kerékpáros rendőrök.

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Bolyai János Általános Iskola környékének közlekedésével kapcsolatos kérdések

 

 

Baranyi Teréz (Bolyai János Általános Iskola igazgatója): Elmondja, hogy az Erzsébet utca egyirányúsítása egyrészről a fenntartó (önkormányzat) részéről volt szándék a gyerekek biztonsága érdekében, másrészről pedig ő is kezdeményezte, mert veszélyes az útszakasz. A gyerekek nem mindig a jó oldalról szállnak ki a személygépkocsiból. Amióta az egyirányúsítás megtörtént sokkal biztonságosabb lett az iskola előtt. Tudja, hogy ez az Erzsébet utcai lakosoknak ez nehézséget okoz. Talán könnyebb lenne, ha a bekötő utak állapota jobb lenne, ami talán a csatornázási munkálatok befejezése után meg is fog oldódni. Az egyirányúsítás feloldása a nyári időszakban a megszokás miatt nem lenne túl jó ötlet. Az iskola előtti parkolással kapcsolatban elmondja, hogy délutánonként az Emília utca felőli kaput is megnyitják, ez az iskola részéről plusz odafigyelést igényel, de mindenki örömmel vette ezt a megoldást. Az iskolai étkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy a tanulók többsége napi háromszor étkezik az iskolában. Az első időszakban való igaz, hogy városszerte sok panasz érkezett az ételekre, hiszen máshoz szoktak a gyerekek. A Pensio Kft. nyitott volt a felmerülő kritikákra és az ételt kritizálóknak lehetőséget biztosított a próbakóstolásra. Ez a mai napig működik. Az önkormányzat ételellenőrző Bizottságot hozott létre és szúrópróbaszerűen havonta kétszer is megjelentek az iskolában és az étel minőségét és mennyiségét ellenőrizték. A gyerekek szívesen étkeznek az iskolában, még maradékot sem nagyon hagynak. Szeptemberben 214 gyerek fizetett az ételért és összesen 409-en étkeztek az iskolában. Áprilisban 369-en vették igénybe az iskolai étkezést. Azért csökkent a szám, mert akinek tartozása van, azt háromszor felszólítják, hogy pótolja az elmaradását és azután kénytelenek lemondani az ebédet. Az étel minősége miatt kevesen mondják le. Elmondja, hogy egy darabig ő is az iskolában étkezett, hogy megnézze, hogy mit kapnak ebédre, elég változatosnak találta az ebédet, amit tudnak, azt megteszik. Ha problémával fordulnak feléjük, akkor azt próbálják megoldani. 2007-ben az iskolába járó roma tanulókkal az alapvető probléma az volt, hogy kész gyerekeket kaptak. Hozzá voltak szokva egyfajta mentalitáshoz és képtelenség volt bármivel hatni rájuk. Voltak fegyelmi tárgyalások, eltanácsolások stb. Az igazgatói iroda szinte átjáró ház volt. Azóta szerinte sikerült változást elérni, sikerült integrálódniuk. Az iskolában van egy házirend, amit mindenkinek be kell tartania. Elmondja még, hogy a városban ebbe az iskolába jelentkezett a legtöbb elsős (169-en.) – ebből 81 főt tudtak volna felvenni, de engedélyt kaptak arra, hogy egy negyedik első osztályt is indítsanak, amit a hely szűke miatt nehéz lesz megoldani. A szülők bizalmának azért nagyon örül.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. május 30-ai Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Antunovits Antal: Ismerteti a Közgyűlés főbb napirendi pontjait. Kérdezi, hogy az Erzsébet utcát, illetve a Molnár utcát mikor nyilvánították belterületté.

 

Csibrák Csaba (tag): Kérdezi, hogy mitől építési telek egy telek. Egy névtelen utcában van telke, amire telekadót fizet, de nem kap rá építési engedélyt.

 

 

5. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

 

Antunovits Antal: Azokban az utcákban, ahol a lakosok csinálták meg az utat (pl. Molnár utca), ott teljes egészében új aszfaltot kellene csinálni a csatornázási munkálatok után.

 

Kőrösi Jánosné: A polgármester úr azt nyilatkozta, hogy a nyomóvezetékeket közterületen fogják kiépteni.

 

Wolf István: Kérdezi, hogy Érden hogyan került kiszámításra a szemétszállítási díj, mert az ő számlája nőtt.

 

Vígh Szilvia: A zöldhulladék elszállítása felől érdeklődik.

 

 

 

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.