Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. Ismerteti a napirendi javaslatot.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. június 27-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a hegyen több hétvégi házat törtek fel. Kerülő utcában rongálás, betörés volt. Judit utcában a faviskót gyújtottak fel. A Stop Shop-ban leitasásos-kifosztásos bűncselekmény történt. Az árvíz készültség Érdet is érintette, Százhalombattán ingatlan biztosításra került sor, kilakoltatásra is sor került.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről 

 

Pálházy Imre (Érdi Városi Polgárőr Egyesület vezetője): Elmondja, hogy az árvízi készültségben az Érdi Városi Polgárőr Egyesület is részt vett Érden, Százhalombattán, Győrújfaluban, Gönyűben, Diósdon és Esztergomban is. A tárnoki kisfiú felkutatásában is segédkeztek. Az általános iskolák és egyéb közintézmények ellenőrzését folyamatosan ellenőrzik. Az Érdligeti Általános Iskola Túr utcai épületében és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola ballagásán segédkeztek.

 

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. június 27-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Antunovits Antal: Ismerteti Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

Csibrák Csaba (tag): A hatásvizsgálati lapra a rendeleteknél általában azt szokták írni, hogy a rendelet módosításnak nincs társadalmi hatása. Ez most például a „Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására„ nincs így, hiszen ha emelkedik az étkezési díj az mindenkit érint a városban.

 

Ábel András (lakos): A Limes szövetséggel kapcsolatban annyit megjegyez, hogy már ami még megmaradt a római útból, mert pár éve egy régész szerint a római út nem római út, aki aztán később mégiscsak azt mondta, hogy az mégiscsak római út.

 

Antunovits Antal: A Központi Ügyelettel kapcsolatban az a legnagyobb baj, hogy nincs elég orvos. Kellene még egy orvos, aki bent van, amíg a kollega esetleg „terepen van”.  

 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Wolf István (lakos): Kérdezi, hogy Érden hogyan került kiszámításra a szemétszállítási díj, mert az ő számlája nőtt.

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt, mindenkinek kellemes nyaralást, pihenést kíván.