Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. szeptember 19-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

N A P I R E N D :

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. szeptember 19-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy az elmúlt pár hónapban az alábbi bűncselekmények történtek: július 12-én Angyalka utcában személygépkocsi feltörés, július 24-én Angyalka utcában kerékpárt loptak el, július 26-án Judit utcában betörési kísérlet volt, július 29-én a TESCO-ban trükkös táskalopás a parkolóban, Béke téren személygépkocsi feltörések (kb. 5 darab), július 30-án a Jolán utcában hétvégi ház betörés, Judit utcában, augusztus 1-én Fő utcában családi ház betörés, Juhász utcából pónilovat tulajdonítottak el, augusztus 5-én Éva utcában besurranás, augusztus 21-én buszmegállóban táskalopás, augusztus 31-én piacon parkoló automata feltörés. Az Érdligeti részen a Sárd utcában besurranásos lopások voltak, a MÁV építési területén pedig rongálásra – optikai kábelek eltulajdonítására került sor.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről 

 

 

Pálházy Imre (Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke): Elmondja, hogy szeptembertől elindították az 1 iskola – 1 polgárőr programot. Minden iskolának van egy polgárőre, akit az iskola igazgatója nevezett ki és ő napi szinten tartja a kapcsolatot az iskolával. Eddig 3 iskola igazolta vissza. Ófaluban folyamatosan járőröznek. A városban az engedély nélküli építkezések felszámolásában komoly erőfeszítéseket tesz. Az ifjúsági kézilabda világbajnokság sikeres megrendezésében is segédkeztek, ahogyan az utcabál, Alsó utcaiak utcabáljának megrendezésében is. A hétvégén sorra kerülő szüreti mulatságon is részt fognak venni.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. szeptember 19-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Antunovits Antal: Ismerteti Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

- Javaslat a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján pályázat benyújtására

- Javaslat a 8934 hrsz-ú közterületből 155m2 nagyságú terület kivonásáról és értékesítéséről szóló 136/2013. (V.30.) határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítására

- Javaslat a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtására

- Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

- Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására

- Javaslat az óvodai státuszhelyekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 177/2013. (VI.27.) határozat módosítására

- Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

- Javaslat a Szent István hídhoz kapcsolódó önkormányzati útszakasz megépítéséhez szükséges, 19198 hrsz-ú és 18911 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére

- Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíj pályázatáról szóló 13/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet újraalkotására

- Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről

szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

 

 

Vékony Józsefné (tag): A vízminőséggel nincsen megelégedve.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Bojó Simonné (lakos): A Duna utca 40. szám alatti patkányokra hívja fel a figyelmet. Az ingatlan önkormányzati tulajdon. Kb. már fél éve folyamatosan jelzik ezt.

 

Tekauer Norbert: Ezt már ő is jelezte. Azt a választ kapta, hogy nem tudtak bejutni az ingatlanba. Elmondja, hogy a Városi Sportcsarnok és uszoda megnyílt. Az V. férfi Ifjúsági Kézilabda Világbajnokságot augusztus 9-e és 23-a között Budaörssel közösen rendezték meg. A rendezvény költségvetése kb. 600 millió Ft volt. A csarnokba június 20-án tudtak először bejutni a csarnokba és augusztus 7-én volt az első tesztmérkőzés a csarnokban a magyar és spanyol ifjúsági kézilabda válogatott játszotta az első mérkőzést. A nemzetközi szövetség szerint ez volt az eddigi legjobban szervezett utánpótlás kézilabda esemény a világon. Az utolsó pillanatra minden összeállt, 180 érdi önkéntes gyerek vett részt a koordinációs munkákban – mellette kb. 20-an vettek még részt a szervezési munkálatokban. A magyar mérkőzéseken telt ház volt mind Budaörsön, mind Érden, a döntőre is megtelt a csarnok. A külföldi vendégek is nagyon elégedettek voltak. A csapatok jelentős része Budapesten lakott, Érden már fél évvel az esemény előtt lefoglalták a szálláshelyeket. A nemzetközi szövetség szerint a 1,5 órán belüli szálláshely lehetőséget elégségesnek tartja, ezt bőven tudták tartani és biztosítani. A csarnok mellett van terület, hogy bővítsék és esetleg szálláshelyeket is építsenek mellé. A sportcsarnokot igénybe lehet venni az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. a létesítmény üzemeltetője. Nagyon szeretnék minél előbb megnyitni az uszodai részt is. A birkózók október 10-ig fognak beköltözni. A város két középiskolája a szalagavatóját a csarnokban fogja tartani. Koncerteket, kulturális eseményeket is lehet a későbbiekben rendezni a létesítményben. Az úszómedence 33x25 méteres, mert így vízilabdára is alkalmas, van egy tanmedence és szauna. Az uszoda mindig ráfizetéses lesz – ez szinte biztos. Az önkormányzattal folyamatosak a tárgyalások a fenntartásával kapcsolatban (a hétköznapokon, maikor nincs vendég, akkor is vannak az üzemeltetési költségek), hogy mérsékeljék az esetleges belépőjegyek árát.

 

 

A településrészi önkormányzat tagjai és a megjelent vendégek is mind-mind gratuláltak a sikeres rendezéshez.

 

 

Németh Antal: Tanulságai is voltak a rendezésnek. A kereskedelmi szálláshelyeket már a világbajnokság előtt is kevesellte, többet is lehetne profitálni az ilyen eseményekből.

 

Kőrösi Jánosné: Az Ófaluban a körforgalomnál a füvet nem nyírják. Az ófalusi temetőben lévő temetkezéseknél – amiből ugye már nincs olyan sok a temető telítettsége miatt – a kegyelet miatt ki lehetne helyezni a temetkező vállalatnak egy táblát egy olyan szöveggel például, hogy: Temetés miatt kérjük, hogy másik utcát használjanak. Ehhez közutat, közterületet kellene lezárni (jegyzői engedély).

 

Antunovits Antal: Az ófalusi körforgalom a közútkezelő kezelésében van. A Molnár utcában a plébánia előtt a szegélykövet helyre kellene hozni.

 

Bércesi Tibor: A Molnár utcában nincs kitéve a 3,5 t súlykorlátozó tábla, pedig régen ott volt. A Pilisi Parkerdő használja az útvonalat – nem tudja, hogy van-e útvonalengedélye – és van amikor 10 t autók használják – és teszik tönkre az utat. Az utcán belül kb. 5 db 30 km-es sebesség korlátozó tábla van kihelyezve, elég lenne 1 táblát kihelyezni az utca elején. A volt II. Lajos Általános Iskola (Fő u. 42.) megszűnt az iskola, a 30-as sebességkorlátozó tábla pedig még mindig kint van. A Fő utca és Kantár köz sarkán az áteresz balesetveszélyes, szükséges lenne a mielőbbi kijavítása.

 

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.