Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. október 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

 

N A P I R E N D :

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. október 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (8 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Elmondja, hogy a Judit utcában 2 hétvégi ház betörés történt, Sugár úton hétvégi ház betörés kísérlete volt, az Erzsébet utcában pedig betörés történt. A Széles utcai piac közelében 3 fő ugrott be egy telekre – ezen a részen már többször is látták őket. A város több pontján megszaporodtak a személygépkocsi feltörések. Elmondja, hogy országos szinten egy területirányítási rendszert fognak létrehozni. Országos 2 call center lesz (Szombathely és Miskolc), ahol az állampolgárok hívásait fogják fogadni és a megfelelő szervekhez fogják kapcsolni. Tárnokon, az Öreghegyen is megszaporodtak a betörések, nehéz a tettenérés.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt polgárőrségi eseményekről 

 

 

A napirendi pont tárgyalására nem került sor.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. október 31-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Antunovits Antal: Ismerteti Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

- Javaslat a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján benyújtott pályázatra vonatkozó 188/2013. (VI.27.) határozat módosítására

- Javaslat közterületek elnevezésére

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotására

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

- Javaslat pályázat benyújtására a „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című KMOP-5.1.1/D1-13 kódszámú pályázati kiírásra

- Javaslat a hatályos településrendezési eszközök módosításáról szóló 9/2012. (I.26) határozat módosítására 

- Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Alapító Okiratának módosítására

- Javaslat az egészségkártyával kapcsolatos döntés meghozatalára

- Javaslat a Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázaton történő indulásról szóló 186/2013. (VI.27.) határozat visszavonására

- Javaslat Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására

 

 

Kőrösi Jánosné (tag): A piac megint tele van faárusítókkal.

 

Vékony Józsefné (tag): Érdeklődik, hogy minden általános iskolai gyerek kapott-e egészségkártyát. Ha igen, akkor szerinte a gyerekorvosok ne kapjanak.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Bércesi Tibor (tag): A Külső-Római út jó lett, igaz a vízelvezetés még nem megoldott. A minaret zárt kertjében a kivágott fa (zöld jávorfa) tuskója 3 évig ottmaradt, de végre már azt is kiszedték. A boltnál a murvát, amit a Molnár utcából lehordott az eső azt legalább havonta egyszer össze kellene seperni. A kő is töredezett. A Molnár utcát rendbe hozták, de a szegélyköveket nem tették vissza. A lakosok saját pénzükből építették ott az utat. Kérdezi, hogy mikor lesznek visszatéve a szegélykövek.

 

Vékony Józsefné: Azt tapasztalták a lakosok, hogy a csatornázási munkálatok alatt sok mindent tönkretettek, de például 5 cm-rel többet nem csinál meg, még ha látja is, hogyha valahol gödör van, csak a szigorún vett csíkot.

 

Radeczky Andrásné (tag): Az Etelka utca és Emese utcát nagyon szépen megcsinálták – köszönetet mond érte.

 

Antunovits Antal: Jó lenne, ha a Halottak Napján az Ercsi úti temetőnél a fenti részen a világítást meg kellene valahogy oldani. Érdeklődik, hogy hogyan áll a II. világháborús emlékmű munkálatai.

 

Lakos: Nem érti, hogy egy árkot egy utcában miért nem lehet úgy megcsinálni, hogy az elvezesse a vizet. A Szántó utcában majdnem mindegyik háznál volt csőtörés. Nem érti, hogy a nagy tömegú autókkal miért nem a főúton járnak.

 

Lakos: Többen is hiányolják, hgoy a minaretnél nincs közkút, vízivási lehetőség. A legközelebb a kocsmában lehet vizet kapni.

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.