Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Köszönti a megjelent tagokat, vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 9 fővel.  

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

Antunovits Antal (Óváros – Érdligeti Településrészi Önkormányzat elnöke): Ismerteti a napirendi javaslatot. Szavazásra teszi fel a napirendet.

 

 

N A P I R E N D :

 

1.) Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről

2.) Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről

3.) Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

4.) Egyebek

 

 

A településrészi önkormányzat a módosított napirendi javaslatot (9 igen szavazattal) egyhangúlag elfogadta.

 

 

1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapban történt körzeti megbízotti eseményekről 

 

 

Kertész Balázs (körzeti megbízott): Köszönetet mond a polgárőrségnek a Halottak Napi ünnepek alatt nyújtott segítségért. Az egész városra jellemző, hogy növekszik a bűncselekmények száma. Az elmúlt hónapban a körzetben az alábbi bűncselekmények történtek: rendszámtáblalopás egy kis bolt előtt, Felső utcában családi ház betörés, Fő utcában családi házba való betörés kísérlet, Judit utcában betörés, Széles utcában családi ház betörés, érdligeti vasútállomáson rongálás, Stop-Shop-ban bandázás.

 

Lakos: A lakótelepen sötétedés után hiányolja a rendőri jelenlétet.

 

 

2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt hónapokban történt polgárőrségi eseményekről 

 

 

Pálházy Imre (Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke): Elmondja, hogy a rendőrségnek segítettek Halottak Napján.

 

 

3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. november 21-ei Közgyűlés ülésének főbb napirendi pontjairól

 

 

Antunovits Antal: Ismerteti Közgyűlés főbb napirendi pontjait.

 

- Javaslat az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 70/2013. (III.14.) határozat módosítására 

- Javaslat vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára

-Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzeléseire

 

Antunovits Antal: A településrészi önkormányzat területét az alábbiak érintenék: Érd-Ófalu, volt Szapáry kastély és környezetének helyreállítása, hasznosítása: A város történeti magjában, Ófaluban a 23947 hrsz-ú önkormányzati ingatlant érintő hasznosítás, fejlesztés. Az ingatlan nagysága 2,4 ha. A vízgazdálkodási rendszer részeként a város fő vízgyűjtőin szükséges olyan záportározók építése, amelyek a területen tartják a vizet és szükségtelenné teszik a nagy kapacitású elvezető rendszerek építését. Lehetséges helyszínek. Papi Földek (Érdliget), Tárnoki út-Kolozsvári út, Sulák patak mentén (Ófalu). "Gát-futás" - egészséges életmód-program az érdi Duna parton. Az Ercsi út, Júlia út mentén található városi köztemető területéhez kapcsolódó kegyeleti parkban szóró parcella, urnafal kialakítása, Júlia utca túloldalán a temető bővítési terület - ~10 ha - megvásárlása, bővítés, ravatalozó kialakítása. Érd vízelvezetési rendszerének továbbfejlesztése II. ütem: Érd több városrészében a csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága minden évben súlyosan károsítja az úthálózatot, mostanra már a magáningatlanoknál is gondot okoz. A csapadékvíz Érd területén több helyen forrás formájában tör a felszínre. Szabályozott elvezetés hiányában, környezetében nagy területet áztat át. A kisebb-nagyobb dombokkal, völgyekkel tagolt kistérségi tájon a mélyebben fekvő településrészek, illetve települések számítanak a felszíni vízelvezetés szempontjából a legkényesebb területeknek. A projekt a város legkritikusabb részein kötné be a meglévő elvezetési rendszerekbe az utcákat, ahol pedig ezt nem lehet, ott szikkasztó árok rendszereket alakítana ki. Érd közvilágítási infrastruktúrájának fejlesztése: Érd dinamikusan fejlődő településen a közvilágítással még el nem látott területek ellátása, a rendszerek kicserélése kisebb energiafogyasztású elemekre. Ivóvízhálózat rekonstrukciója II. ütem: A több évtizedes érdi, diósdi, törökbálinti ivóvízhálózat legkritikusabb elemeinek rekonstrukciója, a hálózati veszteségek csökkentése, a működtetéshez használt energia mennyiségének csökkentése, a hálózat üzemeltetési költségek csökkentése. A Duna Intermodális Logisztikai Központ projekt Érd és Budapest XXII. kerület határán a rendkívül kedvező közlekedéslogisztikai elhelyezkedési potenciál kiaknázására épülő új trimodális logisztikai központ. A két település területén fele-fele részben található,  összesen ~80 ha nagyságú fejlesztési terület négy transzkontinentális európai folyosó találkozási pontjában helyezkedik el és lehetőséget kínál az autópálya hálózat (M6, M0), a vasút és a Duna vízi útjának összekapcsolására. A fejlesztési program kikötőt, konténerterminált, vasúti rakodót és mintegy 150 ezer nm raktár-logisztikai bázist foglal magába. Érd-Ófalu Minaret és környezetének rehabilitációja: Érd több történeti időszakot is őrző, és megjelenítő településmagjában a török emlék - minaret - és környékének rehabilitációja a Mecset utca, Hamzsabég tér területén. Az érintett terület nagysága ~4 ha. Érd-Ófalu Duna-Express menetrendszerinti személyhajó kikötő létesítése: A projekt az új típusú közösségi hajózási szolgáltatás - menetrendszerinti dunai gyors hajózás - fejlesztését, kikötő, és a kapcsolódó infrastruktúrák kialakítását célozza. Az érintett terület a Beliczay-sziget északi végén helyezkedik el, ~3,5 ha nagyságú. Magyar Zarándokúthoz csatlakozás Ófaluban: Esztergomtól Máriagyűdig, a Duna mentén haladó zarándokút jelenleg "hivatalosan" nem érinti Érdet. Az ófalusi keresztény emlékek, különösen Bogner Mária Margit emlékének őrzése, és az ide szervezett zarándoklatok indokolják, hogy a gyalogos útvonal a történeti településmagot is érintse.  Római Limes - történelmi időutazás Érden: Sikeres régészeti útfeltárást követően Érd is világörökségi várományos település. A légiós táborokat, Camponát, és a százhalombattai Matricát összekötő hadiút érinti Ófalut, és az érdi-fennsíkon halad Százhalombatta irányába. Érdi Nagybani Piac kialakítása: Érden, az M6-os autópálya, a leendő Százhalombatta-Zsámbék autópálya csomópontjában (egy közel 100 ha-os gazdasági fejlesztésre kijelölt terület egy részén) az ország Ny-i részét és a fővárost ellátó Nagybani Piac kialakítása. Érd-felső vasútvonal Érdligeti megállóhelyhez kapcsolódó alközpont rehabilitáció: A Tállya utca és Topoly utca kereszteződésének környezetében lévő régi épületek felújítása/funkcióváltása, környezetük rendezése, településrészi alközponti szerep erősítése. Az érintett terület nagysága ~4,5 ha. Érdligeti Alközpont fejlesztése: Az AT D-i részén a projekt célja a közterület fejlesztés és szolgáltatóház építése a Topoly és Tállya utca találkozásánál. A szociális öregotthon felújítása, a Túr utcai iskola bővítése. Az akcióterület É-i részén, a Balatoni út környezetében egy beruházási projekt során a Közösségi Ház épületének és parkjának kialakítása történne meg valamint a Fürdő utca kiépítése. Házi esővíz-gyűjtés népszerűsítése, támogatása.

 

Martin Norbert (tag): Örül, hogy a településrészi önkormányzat területére ennyi mindent terveznek.

 

Vékony Józsefné (tag): Végre elkészült egy ilyen anyag, végre foglalkozott vele valaki, hogy miket is kellene megcsinálni a városban. Nagyon örül neki.

 

Németh Antal (lakos): Szerinte a rendőrség új épületbe való költöztetése is szerepelhetne a programban, mert méltatlan körülmények között van az Érdi Rendőrkapitányság elhelyezve. A bíróság létrehozása is kimaradt szerinte a programból.

 

Antunovits Antal: A rendőrség feladata az épület biztosítása. Vannak tervek, hogy hova költöznének, de ez is mint a tervben minden pénz kérdés.

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Wolf István (lakos): Újra felhívja a figyelemt a Budai úti járda helyzetére – a gyerekek nem tudnak elmenni rajta. Kérdezi, hogy közmunkásokat esetleg nem lehetne-e a Stop Shoptól a TESO-ig dolgoztatni, mert arra nagyon nagy a szemét.

 

Bilik Jánosné (lakos): Szerinte a vársoközpontban a szemeteseket sűrűbben kellene űríteni.

 

Vékony Józsefné: A Duna utcában a járdaszakasz nincs befejezve.

 

Ba Ferenc (tag): Az Enikő utcában működő Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat helyiségében energiatakarékosság szempontjából ha megoldható lenne, akkor a szimpla kirakatüveget egycellásra kellene cserélni. A fűtés nincs szétválasztva, ezért az ott lakók fizetik – a villany és a víz le van választva.

 

Martin Norbert: A november 07-ei Érdi Újság 2. oldalán megjelent reflektor aláírással írt cikkel kapcsolatban kéri a véleményeket, illetve ha lehetséges, akkor az elhatárolódást.

 

Bércesi Tibor (tag): Nem érti, hogy miért egy cikkbe hozzák a két dolgot.

 

Bilik Jánosné: Szerinte ez politikai indíttatású volt. A fesztivált má évek óta megrendezik, idén szerencsétlen módon egybeesett a temetéssel.

 

Németh Antal: A két dolgonak nincs egymáshoz köze.

 

Kőrösi Jánosné (tag): Szerinte is politikai indíttatású volt, csűnyának tartja a cikket. A képviselő nevét például nem helyesen írták le. Egy rendezvényt jóval korábban kezdenek el szervezni.

 

Tóth Istvánné (tag): Szerencsétlenül egybeesett a két esemény.

 

Antunovits Antal: Úgy látszik, hogy neki többet jelentett Kluták József László, mint Dr. Csőzik Lászlónak, akivel több cikluson keresztül is együtt dolgoztak. ő, Antunovits Antal a temetés után nem ment volna el mulatni. Nem tudott olyat kérni Kluták József Lászlótól, amiben ne segített volna neki. Tisztelték a városban, igyekezett mindenkinek, párt állástól függetlenül segíteni. Azt javasolja Martin Norbertnek, hogy beszéljen az Érdi Újság főszerkesztőjével és beszéljen vele.

 

Lakos: Ahogy a Balatoni útra mennének le a 70-es úton a jobb oldali járdéák katasztrófális állapotban vannak. Az Etelka utcát nagyon szépen megcsinálták, az utca, járdaszint és a kerítés között 8 cm különbség van. Kérdezi, hogy ezzel mi fog történni.

 

Antunovits Antal: Az Erzsébet utca két oldala se készült még el. A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény előtt a bejáratot végre megcsinálták.

 

 

 

Antunovits Antal: Megköszöni a részvételt.Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, bezárja a Településrészi Önkormányzat ülését.